Comunicat

Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoştinţa membrilor şi a publicului faptul că, prin încheierea din 16.01.2020, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a constatat că Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată prin Decretul 267/1949, nu a fost dizolvată prin Decretul 27/1990 şi nici nu a fost transformată în asociaţie guvernată de dispoziţiile Legii 21/1924, fiindu-i aplicabile dispoziţiile art. 85 din og 26/2000, care prevăd că persoanele juridice înfiinţate prin acte de drept public rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.

Astfel, instanţa a reţinut că, faţă de regimul juridic al Uniunii Scriitorilor din România, aceasta nu este supusă înscrierii în registrul special ţinut de Judecătoria Sectorului 1, acesta fiind un registru în care se înscriu exclusiv persoanele care se înfiinţează ca asociaţii şi fundaţii în temeiul og 26/2000 prin pronunţarea unei sentinţe de dobândire a personalităţii juridice.

Totodată, prin aceeaşi încheiere, instanţa a respins ca nefondată cererea unor intervenienţi (Cipariu Mircea Dan, Râpă (Iaru) Florin şi Popescu Cristian) prin care s-a solicitat constatarea faptului că Uniunii Scriitorilor din România îi sunt aplicabile dispoziţiile og 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.

Pe cale de consecinţă, prin încheierea din data de 16.01.2020, instanţa a confirmat cele precizate de către Uniunea Scriitorilor din România referitoare la faptul că usr nu este o asociaţie, având, în considerarea modalităţii specifice de înfiinţare, un regim juridic special, aspect ce atrage şi aplicarea unor dispoziţii de funcţionare şi organizare distinct de asociaţiile şi fundaţiile suspuse og 26/2000.

Această hotărâre vine să confirme ceea ce Uniunea Scriitorilor din România a susţinut mereu, respectiv că nu este o asociaţie, fiind înfiinţată ca persoană de utilitate publică prin act de putere publică.