Nicolae Manolescu

Nicolae Manolescu,

Istoria critică a literaturii române.

5 secole de literatură,

Ediţia a II-a revăzută şi revizuită,

Bucureşti: Cartea Românească, 2019.