Comunicat

Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoştinţa membrilor şi a publicului faptul că, prin decizia civilă din 12.10.2020 pronunţată în apel în dosarul nr. 20396/299/2018, instanţa a respins apelul formulat de USR ca nefondate toate apelurile declarate de părţi.

Dosarul nr. 20396/299/2018 se află într-o procedură necontencioasă şi are drept obiect cererea de înregistrare în registrul special, pentru opozabilitate, a persoanei care ocupa funcţia de prim-vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România pentru mandatul 2018-2023.

Precizăm în primul rând faptul că, fiind soluţionat într-o procedură necontencioasă, hotărârile judecătoreşti pronunţate în acest dosar nu au autoritate de lucru judecat, ceea ce înseamnă că nu pot fi opuse într-un eventual alt litigiu.

Totodată, precizăm că, decizia nefiind redactată, nu cunoaştem considerentele care au condus la pronunţarea soluţiei, una din posibilităţi fiind tocmai cea reţinută deja de instanţe în sensul că Uniunea Scriitorilor din România nu este o asociaţie şi deci persoanele care ocupă funcţiile de conducere nu trebuie înregistrate pentru opozabilitate în registrul special.

În acest context, reamintim că, prin încheierea din 16.01.2020, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a respins ca neîntemeiată cererea Uniunii Scriitorilor din România privind înscrierea în registrul special ţinut de Judecătoria Sectorului 1 a menţiunilor privind membrii organelor de conducere alese în anul 2013.

Instanţa a respins totuşi cererea cu motivarea că, faţă de regimul juridic al Uniunii Scriitorilor din România, aceasta nu este supusă înscrierii în registrul special ţinut de Judecătoria Sectorului 1. S-a reţinut că acesta este un registru în care se înscriu exclusiv persoanele care se înfiinţează ca asociaţii si fundaţii în temeiul OG 26/2000 prin pronunţarea unei sentinţe de dobândire a personalităţii juridice, nefiind cazul USR care a fost înfiinţată prin Decretul 267/1949 şi căreia îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 85 din OG 26/2000 care prevăd că persoanele juridice înfiinţate prin acte de drept public rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.

Reiterăm şi faptul că, prin două hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţate în procedură contencioasă (având deci autoritate de lucru judecat), instanţele au stabilit legalitatea alegerilor din anii 2009 şi 2013 şi respectiv calitatea de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România a dlui Nicolae Manolescu, iar prin numeroase alte hotărâri pronunţate în procedură contencioasă instanţele au stabilit legalitatea înfiinţării şi funcţionării USR.

Pe cale de consecinţă, respingerea apelului cu consecinţa menţinerii soluţiei de respingere a cererii de înregistrare nu semnifică nici desfiinţarea/dizolvarea USR şi nici anularea/invalidarea rezultatelor alegerilor desfăşurate în anul 2018 în cadrul USR, ci numai respingerea cererii de înregistrare pentru opozabilitate faţă de terţi a unei menţiuni.

Orice afirmaţii în sensul contrar sunt pure speculaţii, fiind făcute cu denaturarea situaţiei juridice şi instituţiilor aplicabile.

 

Uniunea Scriitorilor din România

Preşedinte: Nicolae Manolescu

16 nov. 2020