SEBASTIAN ÎN TRADUCERE CATALANĂ

Mihail Sebastian, De două mii de ani, traducere şi prezentare în catalană de Xavier Montoliu Pauli, Prefaţă de Marta Petreu, Cu prefaţa lui Nae Ionescu la ediţia română, Mallorca, Lleonard Muntaner Editor, 2019. Cartea are pe copertă o imagine a Bucureştiului interbelic. Traducerea este făcută de un avizat cunoscător al culturii române, Xavier Montoliu Pauli. Editura din Mallorca nu este la prima publicare a unei cărţi româneşti, „De ce iubim femeile“ a lui Mircea Cărtărescu a apărut la aceeaşi editură.