REVISTA REVISTELOR

• Michel Deguy este contemporanul nostru, aceasta este axioma numărului 7-12/2018 al revistei Secolul 21 care conturează personalitatea poetului şi filosofului parizian de-a lungul şi de-a latul carierei şi vieţii sale. Cititorul află şi multe informaţii biografice, mai ales din cuvântul rostit de omul de cultură cu ocazia petrecerii aniversare de la Paris A 8-a vârstă: „Epitetul octobrin a fost inventat de Apollinaire pentru anotimpul smochinelor. E al 10-lea anotimp al anului. Am încercat şi eu octumnal pentru al 8-lea anotimp al vieţii. Ar fi trebuit poate să încerc ceva spre brumărel sau brumar…?“ Cu un an înainte de cel de-al 9-lea său anotimp, Secolul 21 îl vede printre contemporani cu texte semnate de Martin Rueff, Claude Mouchard, Jean-Luc Nancy, George Banu, Martine Segonds-Bauer, Ion Mureşan, cu un poem dedicat sau din corespondenţa dintre Michel Deguy şi Dumitru Ţepeneag. Pagini consistente ocupă prezenţa lui Deguy în cărţile bibliofile ale Wandei Mihuleac şi dialogul purtat de protagonist cu Ştefan Aug. Doinaş, precum şi poemele lui Deguy traduse de Ştefan Aug. Doinaş, Sorin Mărculescu, Gabriela Abăluţă, Constantin Abăluţă şi Dumitru Ţepeneag. Revista se încheie cu două medalioane Geta Brătescu şi Mariana Celac in memoriam.

 

 

 

*

• Revista Memoria, ajunsă la nr. 107 (2/2019) ne invită la o întâlnire cu Femei în închisorile comuniste, Ora Regelui, Momente de neuitat cu Regele Mihai I şi altele. Mariana Iancu şi Ion Andrei Gherasim reiau momente din viaţa şi evenimentele postdecembriste trăite de seniorul Corneliu Coposu, iar Răzvan Gheorghe reconstituie biografia ultimului partizan anticomunist în viaţă – Nicolae Ciurică, printr-un dialog cu acesta. Revista continuă marcarea Centenarului Marii Uniri; remarcăm O încercare de definire şi identificare, scrisă de Ioan Vlad, dedicată făuritorilor României, şi De la România Mare la Haiducii Muscelului: Arnăuţoii şi Coteneştii, de Radu Petrescu-Muscel. (A.V.M.)