Poeme de Ioana Ieronim

Mâini în oglindă

 

Mâna lipită de oglindă

cele cinci degete semne

de întrebare întoarse către sine

când palma ta atinge

palma dincolo deschisă

 

feţele alipite înlung

de o parte şi cealaltă a hotarului

care desparte viaţa de moarte

fără s-aleagă

între chipurile îngemănate

 

 

Soare amorţit

 

Te-a tras cu el întunericul mereu mai întins

al nopţilor dinainte de solstiţiu

 

soarele-şi apleca grumazul sângeriu

în valea înecată de frunzişuri –

 

soarele amorţit, pe care altă dată

l-ai chemat la serbarea miraculoasă

a unei vieţi noi, răsărite

în noaptea cea mai lungă.

 

Acum n-ai mai aşteptat

întregirea luminii,

paşii zeului tânăr înflorind

cu apele de munte sub zăpadă

 

chemarea sirenelor a venit

când otgoanele fuseseră uitate

şi retina rănită, privind

în inima întunericului

 

 

Sania

 

Nu există moarte, îmi spuneai

când de moarte eram îndurerată

 

moarte nu – călătorie

mi-a şoptit cândva bunica mea călătoare

 

neaşteptata călătorie

de atâtea ori anunţată  – dar în zgomotul zilelor

în spaţiul cu ecouri de care n-avem scăpare

cine distinge vocea adevărată?

 

Nu vrei s-auzi, mi-a spus bunica atunci,

dar să ştii că eu sunt călătoare –

poate demult îşi alesese pentru mine cuvintele

pe jumătate?

Curând a trecut hotarul, ca un fuior de lumină.

Şi n-a fost moarte, ci durerea iluminată

care de-atunci locuieşte în mine.

 

Fie-ţi călătoria lină şi ţie

învelit în multele feluri ale iubirii

precum în plocade adânci ca zăpada şi calde

în sania trasă de cai aşteptând la uşă

cum te aştepta, odată ca niciodată,

când erai lângă părinţii tineri.

 

 

Jar învelit

 

zburătoare cuvinte născute

din joc din joacă

din scânteia de adevăr

făcută adevăr să nască

 

vorbeam de tăciunii ascunşi

de cenuşa caldă

cuibul de jar sub piatră

luminând pentru cine ştie să vadă

gata în orice clipă să izbucnească

flăcările vii

flacăra

 

cântam descântam jarul învelit

trăiam iar şi iar

cu mirarea cutremurată dintâi

învierea lui verticală

 

dar nu trebuia nu trebuia

nu trebuia să se adeverească

şi chiar tu să devii prea curând

jarul rotit patul de cenuşă

piatra calcinată

nisipul din care am venit odată

 

 

Pe ţărmul acesta al omenescului

 

Mănunchi de flăcări mănunchi de spice

mănunchi de şuvoaie îngemănate

 

focul prin care ai trecut îl povesteşti

arderea

pe ţărmul acesta al omenescului

 

iar eu să traduc ceea ce spui

indicibilul

 

 

Maică matcă

 

Doreşti să-ţi încălzesc mâinile la sân

cum făceau cândva ţărăncile

când le veneau copiii din nămeţi

cu mâinile îngheţate?

 

Asta ceri, să-ţi dau adăpost fiindcă ţi-e frig,

să-ţi las faţa lipită de a mea, cum stai

în această clipă, să-ntipăresc

pe pielea mea fierbinte chipul tău

ca să nu te pierzi

în curgerea de nisipuri?

 

Ce doreşti oare ce doreai, spune, spune

pe când luna dădea să apună iar tu

strâns împletit şi tot mai strâns în clipa

de mine întrupată, uşor ca o rază,

greu ca pământul te cuibăreai febril

să te cuprind cu totul

pe tine tot în trupul meu materie maică

matcă

 

şi să te-aduc din nou pe lume?