Comunicat

Ședința Consiliului  Uniunii Scriitorilor din România din data de 20 martie 2019

Miercuri, 20 martie 2019, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Consiliului U.S.R.: Nicolae Manolescu, Președintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte, Gabriel Chifu, Vicepreședinte (votând și pentru Adrian Lesenciuc, care i-a delegat votul); Președinții de Filiale: Cornel Nistea, Vasile Dan, Dumitru Brăneanu, Victor Gh. Stan, Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Aurel Maria Baros, Markó Béla, Peter Sragher, Leo Butnaru, Angelo Mitchievici, Ioan Lascu, Cassian Maria Spiridon, Nicolae Oprea, Corneliu Antoniu, Ioan Radu Văcărescu; ca membri în Consiliu: Ovidiu Pecican, Gellu Dorian, Marian Odangiu, Daniel Bănulescu, Antoaneta Olteanu, Ion Lazu, Ion Cristofor (delegat de Irina Petraș). Invitați: reprezentantele Casei de Avocatură a U.S.R.; Sorin Lavric, director programe interne, Răzvan Voncu, director programe externe, Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Dragoș Ursache, director administrativ, Stela Pahonțu, director economic.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit prezentarea, de către Prim-vicepreședintele U.S.R. Varujan Vosganian, a execuției bugetare la 31 decembrie 2018 și a bugetului estimat pentru anul 2019. Au fost votate în unanimitate. Execuția bugetară este anexată la procesul verbal și face parte din acesta.

A urmat prezentarea de către Nicolae Corlat a Raportului Comisiei de cenzori U.S.R. asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2018.  Raportul este anexat la Procesul verbal și face parte din acesta. A fost supus votului  Raportul Comisiei de cenzori U.S.R. asupra Execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2018. S-a votat în unanimitate.

În continuare, av. Simona Boroș, de la Casa de Avocatură Corina Popescu, a prezentat situația dosarelor din instanțe din procesele la care a fost obligată U.S.R. (153 de dosare pe rol). Până în prezent, toate procesele au fost câștigate de către U.S.R. Consiliul U.S.R. a aprobat în unanimitate continuarea colaborării cu Casa de Avocatură Corina Popescu.

Consiliul U.S.R. a fost apoi informat că în ședința Comitetului Director a fost aprobată repartizarea modulelor pentru finanțarea revistelor culturale în anul 2019 la fel ca în anul 2018.

A fost cerut acordul Consiliului U.S.R. pentru solicitarea la CNSAS a dosarelor pentru membrii noi ai Consiliului.

Următorul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat acordarea unor indemnizații de merit. În urma votării, scriitorii propuși să beneficieze de indemnizații de merit sunt: Ioan Es. Pop, Dumitru Dinulescu, Lucian Vasiliu.

În continuare, directorul de programe interne Sorin Lavric a prezentat proiectele pe care U.S.R. le organizează în anul 2019. Lista completă este disponibilă pe site-ul U.S.R.

Președintele U.S.R. Nicolae Manolescu a prezentat cererea de reprimire în rândul membrilor U.S.R. a lui Valeriu Mircea Popa. S-a supus la vot. Valeriu Mircea Popa a fost reprimit în U.S.R., cu două abțineri (Vasile Dan, Antoaneta Olteanu) și un vot împotrivă (Ovidiu Pecican).

Au fost analizate două contestații primite în urma validărilor noilor membri U.S.R. În urma votului, contestațiile au fost respinse.

Directorul economic Stela Pahonțu a prezentat situația încasării cotizațiilor pentru anul 2018.

Vicepreședintele U.S.R. Gabriel Chifu a informat Consiliul despre întâlnirea conducerii U.S.R. cu administratorul Grupului Editorial ART, Dan Iacob, în vederea încredințării spre administrare a  Editurii Cartea Românească. S-a supus la vot încheierea contractului cu Grupul Editorial ART. S-a votat în unanimitate.

Lista cu semnăturile celor prezenți la Consiliu se anexează la procesul verbal și face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.