IN MEMORIAM NICOLAE TERTULIAN

Născut la 12 martie 1929, la Iaşi, filosoful Nicolae Tertulian a murit la 11 septembrie a.c. la Suresnes (Hauts-de-Seine). Nicolae Tertulian a avut o biografie profund marcată de epoca istorică în care a trăit. A fost unul dintre supravieţuitorii cumplitului pogrom de la Iaşi din iulie 1941. A absolvit Facultatea de Filosofie la Universitatea din Bucureşti, unde a funcţionat ulterior ca profesor. În perioada 1950 şi începutul anilor 1960, de realism socialist, publicistul Nicolae Tertulian a fost o figură nociv-dogmatică. Ulterior, filosoful marxist a devenit unul dintre specialiştii europeni în Georg Lukács. În 1980, a emigrat şi s-a stabilit la Paris, devenind cadru didactic asociat la „Ecole des hautes études en sciences sociales” (ehess), unde a avut cursuri şi dezbateri importante. A publicat studii foarte documentate şi elogioase despre filosofii români în reviste de specialitate franceze. A scris despre Cioran în presa literară franceză pe vremea cînd acesta mai era în viaţă, şi anume păstrîndu‑i secretul despre trecutul lui politic românesc, fapt pentru care Cioran i-a fost recunoscător – vezi scrisoarea de mulţumire a lui Cioran din 3 iulie 1981 către Nicolae Tertulian, publicată în Apostrof, anul xi, nr. 10, 2000, rubrica „Dosar Cioran”. La fel ca soţia lui, Georgeta Horodincă, profesorul Nicolae Tertulian a fost unul dintre colaboratorii distinşi ai revistei noastre. (Apostrof)