IN MEMORIAM LEON BACONSKY

Leon Baconsky

(4 mai 1928, Lencăuţi/Bucovina – 22 ianuarie 2019, Cluj-Napoca)

Traducător, critic şi istoric literar. Debut absolut în Steaua, 1954. Volume:Marginalii critice şi istorico-literare, 1968; Literatura în actualitate (în colab. cu A. Marino, I. Pascadi, I.D. Bălan, Matei Călinescu şi I. Vlad). Ediţii din Stejar Ionescu, Gib I. Mihăescu, A.I. Odobescu. Coautor la Dicţionar analitic de opere literare româneşti, 4 vol., 1998-2003. Colab. la Dicţionarul general al literaturii române, vol. II-VI, 2004. Traduceri din Merimée, Cronica domniei lui Carol IX, 1986, şi, în colaborare cu Rodica Baconsky, Maurice Brion, Rembrandt, 1974; J.M. Casal Civilizaţia Hindusului şi enigmele ei, 1978; M. Rheims Infernul curiozităţii, vol. I-II, 1987; J. Felisle, HH. Lee-Janke, M.C. Cormier (coord.), Terminologia traducerii, 2005. A colaborat la „Astra“, „Contemporanul“, „Luceafărul“, „Secolul 20“, „Steaua“, „Tribuna“, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai“.