2018/n6/a7

Caii şi filosofii

Ciprian Vălcan

Vise aglomerate, larvare. Vise la kilogram. Visez tot mai mult şi tot mai prost, de parcă aş fi fost poftit la un banchet al săracilor visului de către un magnanim senior dornic să-şi ferească de foame supuşii.

Pe vremuri, visele mele erau rare, solemne, criptice, adevărate evenimente ale sensului. Acum sînt vise ce se pot vinde la orice tarabă de la colţul străzii, sînt vise de cîrnăţar.

*

Pare mai uşor să fii un nimeni în capitala imperiului decît un nimeni la graniţa cu barbarii.

În capitală poţi măcar să zăreşti gleznele frumoaselor zilei, pe cînd la graniţa cu barbarii se aud doar urletele lupilor.

*

Naturalismul e pretextul folosit de artiştii care adoră să fie mitocani.

*

Fidel Castro îşi încheia adesea discursurile cu sloganul „Socialismo o muerte !”, care era reluat şi pe afişele de propagandă ale regimului. La Havana, pe un zid pe care se afla un asemenea afiş, un mucalit a adăugat cu vopsea roşie : „Dar care e diferenţa?”…

*

Revolverul cu care Verlaine l-a rănit pe Rimbaud a fost vîndut la licitaţie cu aproape 435 000 de euro. Cumpărătorul a licitat prin telefon şi doreşte să rămînă anonim. Îmi spun că trebuie să fie sau un bătrîn aristocrat pederast, sau un nepot îndepărtat al lui Savonarola. În prima situaţie, revolverul va deveni piesa de rezistenţă a colecţiei de arme a venerabilului gentilom. În a doua situaţie, el va fi pus cu grăbire pe rug pentru a şterge urmele păcatului.

*

Citesc în The New York Times despre limba taa (sau !xoon), limbă care face parte din grupul limbilor khoisan. Limba taa e vorbită de doar cîteva sute de persoane în Botswana şi Namibia. E socotită limba cu cele mai multe sunete din lume: 164 de consoane şi 44 de vocale. Engleza are doar 45 de sunete…

*

Purgatoriul e gri. Sînt tot mai convins de asta văzînd iernile noastre din ultimii ani. Nici frig de să crape pietrele, nici peisaje de basm. Nici lupi urlînd la porţile oraşelor, nici fetiţe cu băsmăluţe roşii ţipînd de fericire. Gri, pustiu, lehamite. Nici ură, nici dragoste. Băltire, Amiel.

*

Occidentul e bîntuit de umbra călîie a lui Amiel. El nu va mai reuşi să mişte vreun deget pînă cînd nu va purcede la o severă exorcizare.

*

Un împărat care va începe să meargă în mîini va fi iute scurtat de cap.

Pe marile tronuri ale lumii nu sînt acceptaţi acrobaţii…

*

Artiştii sînt mereu fascinaţi de tirani şi îi admiră atît pentru forţa cu care reuşesc să zdrobescă mulţimile, cît şi pentru îndrăzneala lor nebună ce le permite să transforme lumea. Tiranii îi dispreţuiesc pe artişti, îi găsesc limbuţi, vanitoşi, infantili, dar au nevoie de talentul lor pentru a le fi imortalizată domnia. Artiştii se înghesuie pe lîngă tirani, se străduiesc să le intre cu orice preţ în graţii, iluzionîndu-se că astfel vor lua parte şi ei la stăpînirea lumii. Tiranii îi folosesc cu cinism pe artişti pentru scopurile lor, vînzîndu-i apoi ca sclavi sau scurtîndu-i de cap de îndată ce se dovedesc lipsiţi de docilitate sau nefolositori. Relaţia e mereu asimetrică: tiranii, duri, inflexibili, brutali – au sabia; artiştii, zănatici, nehotărîţi, creduli, au doar talentul lor. Tiranii pot oricînd să-i ridice în furci; artiştii nu pot decît să-i umple de ridicol.

*

Oblomov nu e bun de sinucigaş, n-are destulă energie ca să se hotărască să moară. Pentru el, somnul e paradisul, nu Împărăţia cerurilor…

*

Pe vremuri, aristocraţii, singurii care aveau prea mult timp liber, organizau vînători fastuoase.

Azi, cei care au prea mult timp liber preferă să vîneze oameni.

*

A-i lăsa prea mult timp liber imbecilului înseamnă a-l supune unei otrăviri lente şi dureroase, căci, dacă nu are nimic de făcut, el se intoxică cu sine însuşi.

*

Omul postistoric e omul pe deplin mulţumit de sine, omul absolut incapabil să se vadă drept un biet porc.

*

Din perspectiva unui om înzestrat cu un dram de luciditate, iubirea de sine e inacceptabilă, fie că e vorba despre Dante, fie că e vorba despre un star rock. Însă ea devine cu adevărat dezgustătoare în cazul celui care se iubeşte pe sine însuşi doar fiindcă e el însuşi….

*

Cuceritorii n-au nevoie de filosofi, cuceritorii au nevoie de cai…

*

Un cîine de apartament a devenit o banalitate, Europa e plină de asemenea lătrători.

În schimb, pentru a putea să-ţi ţii calul la bloc, va fi nevoie de triumful noilor hani mongoli.