a21

Poeme de Szőcs Géza

Nin, fratele mai mare

(Bátyám, Nin)

 

Nin, fratele meu mai mare, locuia la marginea

marelui podiş, chiar pe buza lui,

sub el se-ntindea valea de sus, cea mai înaltă, unde

acum zăpada proaspătă acoperă necontenit urmele lamelor

care trec uneori şi iarăşi pe aici. Iar seara fratele meu

Nin alunga pe-ntinsul podişului

norii ca nişte lei albi.

 

Astfel trăia pe podiş între crizanteme reci.

Într-o noapte,

fratele meu Nin dormea pe malul lacului Buha Magna,

tăcere era deasupra creştetului său

şi Ochiul pe-o ramură de cer, a văzduhului bacă

în creştere-împuţinare, Luna galbenă. Fratele meu Nin

dormea, fratele meu care nici nu s-a născut, şi din Lună,

pe un fir de păianjen a coborât un monstru mic şi agil,

păianjen pitic cu păr lucios încâlcit sau om, a intrat

în urechea fratelui meu şi a mişcat ceva în capul lui,

apoi s-a întors fredonând în Lună.

 

*

 

(De atunci în fiecare noapte,

când cerescul Ochi galben se deschidea rotund

şi-l privea cu pupilă mărită: fratele meu,

acest scump copil ce-mi semăna,

vrăjit pornea după luna plină

şi cânta în sufletul său:

Luna iar a-mbătrânit,

Lună-Lună, tu Bătrână,

şi mergea după Lună, peste acoperişul

lumii,

până la marginea podişului,

uneori creştea atât de înalt

că el însuşi era măreţia.

Şi-odată, când nu s-a mai putut

opri pe marginea aceea,

pe veci a dispărut Nin, fratele meu

care nici nu s-a născut.

Iar mult mai târziu, într-o zi astfel

mi-a vorbit:

naşte-te, frăţioare,

şi fii tu întâiul născut!)

 

 

Soldatul

(A fegyveres)

 

Spre sfârşitul lunii august 1994, la începutul ofensivei de vară a războiului de eliberare cu sfârşit incert, câţiva soldaţi rătăciţi se vor aşeza sub un fag de pe valea Someşului. Unul dintre ei va scoate o ploscă mică de rom din porthartul de piele şi-i va îmbia pe ceilalţi:

– Beţi în sănătatea mea.

Nu le va dezvălui că-i ziua lui de naştere şi nimeni nu-şi va da seama că se gândeşte la o zi de naştere de foarte demult, la propriii paşi stângaci de dans de-atunci şi la cuvintele acelea abia audibile: ăştia n-au nici o legătură cu dansul. Pentru că n-aveau într-adevăr nicio legătură cu dansul – îşi va aminti soldatul ostenit, bărbos – şi cum îl va copleşi apoi această amintire (în timp ce încearcă să termine o scrisoare începută cu luni în urmă, fără succes, de altfel), privirea i se luminează precum ochii verzi ai îngerilor damnaţi dacă văd întâmplător tufişurile raiului.

Soldatul acela bărbos!

caută în buzunarul interior

o de mult începută scrisoare:

 

Ţie şi pentru tine şi cu tine!

Şi din cauza ta, pentru tine! pe tine şi

despre tine! – ştiu, acuma vei crede:

scrisoarea aceasta nu-i decât păcăleală,

că nu-i adevărată, şi-i o greşeală;

 

poate de vină-i războiul

– te frămânţi acum – şi sufletul ostenit?

nesfârşitele marşuri,

cartuşierele şi cuţitele

sunt de vină că aşa te doresc acum,

că tocmai pe tine te doresc într-atât,

da de unde!

nu-ţi imagina că doar adineauri

şi dintr-una-n alta mi-ai venit în minte

ca o amintire incontrolabilă,

musafir dintr-o foarte-ndepărtată vară,

un musafir neaşteptat, de demult –

da, ţi-aş fi spus chiar atunci, demult!

numai că m-a reţinut nu ştiu ce,

 

nu mai ştiu

sau încă nu ştiu

 

Asta-i deci scrisoarea pe care omul acela înarmat

o scrie de atâta amar de vreme, dar nu îndrăzneşte s-o trimită –

scrisoarea înapoi în buzunar,

îşi ia pe umăr puşca mitralieră,

îşi priveşte plosca, bombăne, mormăie:

o să mai facem rost de rom ca s-o umplem iar –

 

scrisoarea înapoi în buzunar,

îi adaugă numai câteva cuvinte:

 

căci am vrut să-ţi spun încă de-atunci

când dansai cu mine: asta,

asta e aproape ca iubirea

 

 

Horror clujean

(Kolozsvári horror)

 

Într-o noapte de noiembrie, temându-mă de percheziţie,

am aruncat în râu o bandă de magnetofon. Vocea ta

era pe ea; ştii, desigur, care bandă putea

să fie.

 

O bună bucată de vreme după aceea, de câte ori treceam

pe acel pod peste Someş, întotdeauna pe tine te auzeam

din apă.

 

traducere de Kocsis Francisko