a18

Poeme de Dinu Flămând

Cioran

 „A quoi bon avoir quitté Coasta Boacii?” – nu era întrebare

şi nici exclamaţie; mai degrabă suspin

din capcana cosmică unde căzuse Leibniz :

„de ce există cevaşi nu mai degrabă nimic ?” …

 

Deci îi rămăsese coaja acelui ecou

din fastul melancoliei, căci Natura nu se explică

pe sine, dar când dă peste om norocul

unei enorme dileme necuprinsă de mintea lui

el fericit ajunge tocmai în vârtejul nefericirii sale.

 

Nu mai credea în cuvinte, deşi infralimbajul

acelei gâfâieli cu care urcase dealul

din spatele bisericii în satul copilăriei

de unde lumea toată era a lui îl mai interessa…

 

Era un deal ce se bombase numai sub paşii lui

în rătăcirea lui pe care nici nu o bănuia

infinită la vârsta când prieten îi era

doar groparul satului iar el cu sine coincidea

în umirea mută a începuturilor.

 

Ce caut eu aşadar aici pe coastă

printre sticle goale şi alte resturi

în miezul Carpaţilor pe urmele lui crezând

că se repetă ceva ce nu este din lumea fizică?

 

Acea cocoaşă numai lui îi plecase de sub picioare

aşa cum zilnic ne părăsesc peisajele

întâmplările, senzaţiile, spaimele şi inconsistenţa

timpului nostru ce năpârleşte ;

 

dar îmi devine limpede că din imperiul amneziei universale

de unde nimic niciodată nu prea lipseşte

Cioran cel resemnat în propria lui şiretenie

furase ceva şi sub haină-l ţinea ascuns.

 

Răşinari, iulie 2018

 

 

Cocoş

 

„Un métèque doit être conscient que, dans sa nouvelle langue, il ne peut pas exprimer cette mort souterraine de l’âme qu’est la poésie. On peut devenir poète dans une langue qu’on apprend à cinq ans. Ensuite, c’est trop tard.”

Emil Cioran , Entretien avec Anca Visdei, Les nouvelles littéraires, 1986

 

Cum să nu-i dai dreptate? Din nou…

 

După ce le-a întors pe toate feţele şi le-a trezit

din toate dicţionarele, el pricepuse

cum de nu reuşesc să exprime nimic cuvintele

metecului…Te resping

dacă nu ai supt şi tu odată cu ele acelaşi lapte,

când tot ceea ce i se întâmplă copilului

e o vorbire fără cuvinte

ca juliturile pe coate şi pe genunchi.

 

Unele din ele ajung, da, să care balastul

înţelesurilor de ici-colea

împreună cu mângâierea norilor

sau chiar să îngrămădească adevăruri bolovănoase

asemeni vagonetelor ce scot din mină

voma secată-a vulcanilor;

nu însă şi misterul din măruntaiele Universului

 

şi nici „moartea subterană din suflet”

când victoria poeziei e chiar stingerea

sensibilităţii preluată de

extazul mort al cuvântului

 

fiindcă lumina ce pătrunde spre indicibil

chiar ucide poezia în clipa botezului,

 

cocoş explodat al zorilor

înainte ca el să devină cuvânt Cocoş.

 

 

Ceaikovski

 

Zece sticle de vodcă înfipte–n zăpadă,

pe jumătate goale, ceaunul fierbe

pe malul fluviului Obi de unde au fost scoşi şi peştii

şi apa, câteva coclite ceşcuţe de aluminiu îngropate

şi ele-n zăpadă printre borcanele cu ciuperci murate…

 

Se bea din gamelă borşul, mestecenii s-au oprit

departe de malul apei la marginea pădurii

unde focul le necăjeşte

ramurile de jos sub care eu aţipesc

în timp ce o beţie fără ordine

de zi s-a şi instalat în tot grupul.

 

Mi s-a întins o pufoaică

iar una din maşinile de la Casa de cultură

pleacă la Novosibirsk după alte sticle.

Din „Gazul” redactorului-şef, care e şi poet,

prin uşa din faţă deschisă

valsul din Lacul lebedelor se încumetă

la radio să înfrunte gerul.

Visez…

 

Nicicând fragilitatea umană umilită

de propria ei dârdâială nu a valsat

mai fericită cu tristeţea precarităţii ei

într-o lacrimă…

 

Iar din adâncul acestei fastuoase Siberii

ca la geamurile unui salon de bal

răsuflarea mujicilor strânşi buluc afară

abureşte sticla.

 

Sosiţi cu torţele Revoluţiei

să dea foc lumii.

 

Novosibirsk, noiembrie 1978

 

 

***

dar unde

totuşi

acolo unde niciunde?

 

şi când înviere

atunci

când nicicând?

 

nume al meu înmugurind în uitare…

umbră a mea în lumină-încolţind…

 

stinsă combustie-a cărnii mele,

întrebări ca un colb prin văzduh,

pasăre jumulită de-amurg – sufletul

pal orizont în eterna mea scufundare…

 

timp al sfârşitului care ar începe

în marea indiferenţă a timpului nesfârşit;

eu al meu mie nimic de la o vreme încolo

singurul meu conţinut.