a12

Extrasul actului de naștere Vlad Caragiale

ROMÂNIA

Primăria municipiului Bucureşti

Sectorul Galben

Oficiul central de Stare civilă

EXTRACT

din registrul actelor de NAŞTERE pe anul 1921

Nr. 3770

 

Act de naştere din anul una mie nouă sute douăzeci şi una luna Mai ziua cinci orele douăsprezece amiazi

În ziua de cinci ale prezentei luni la orele opt amiazi, s-a născut la casa părinţilor din strada Gral Lahovari nr. 8 un copil de sex bărbătesc, căruia i s-a dat prenumele Vlad numele de familie fiind Geblescu fiu a[l] D-lui Vasile C. Geblescu, de ani 23, de profesie fără domiciliat în Bucureşti şi a[l] D-nei Ecaterina născută Caragiale de ani 25, de profesie fără domiciliată în Bucureşti, Str. Gral Lahovari No. 8.

Naşterea ne-a fost declarată de tatăl – care ne-a înfăţişat copil –

Această declaraţiune ne-a fost făcută în prezenţa martorilor:

Dl Luca Ion Caragiale, de ani 27, de profesie Liber domiciliat în com. Bucureşti, str. Gral Lahovari Nr. 8

Dl Ion Duţescu-Duţu, de ani 22, de profesie Student domiciliat în com. Bucureşti, str. Gral Lahovari Nr. 8

cari după ce li s-a citit actul, l-au subscris propriu …….. împreună cu declarant …… şi cu Noi, Theodor I. Florian Ofiţer de stare civilă din Municipiul Bucureşti, Sectorul I Galben

DECLARANT (ss) Vasile C. Geblescu

Martori             (ss) Luca Ion [Caragiale]

                            (ss) Ion Duţescu-Duţu

Ofiţer al Sării Civile (ss) Theodor S. Florian

 

Nr. 45145

Pentru conformitatea extractului: M. Nicolescu Dat la douăzeci două ale lunii Septembrie, anul una mie nouă sute patruzeci şi trei

Ofiţer al Stării Civile,                                                   Director,

 

În marginea stîngă a extrasului actului de naştere, vertical, de mînă, adăugirea prescurtată a unui funcţionar:

 

Geblescu Vlad

 

decretul No. 3730 dat în Monitorul oficial No. 21. 26 ianuarie [1943] s-a [în]cuviinţat [că] Dl Vlad Geblescu [şi-a] schimbat numele patronimic de Geblescu în acela de Caragiale.

No 6645/943 Februarie 18 al Stării Civile (ss) D. Popescu

 

De o parte şi de cealaltă, extrasul e autentificat de două ştampile ale autorităţilor juridice pariziene.

Transcriere de Ion Vartic