a23

Roger Gilbert-Lecomte

Traducere din franceză şi prezentare de Ana Ionesei

Roger Gilbert-Lecomte (1907, Reims-1943, Paris) este un suprarealist dizident din familia Artaud-Michaux-Radiguet. În 1922, René Daumal, Roger Vailland şi Lecomte se asociază într-o grupare numită iniţial Phrères simplistes, iar ulterior Le Grand Jeu (1927-1932).

Volumul La Vie l’Amour la Mort le Vide et le Vent (1933) nu atrage atenţia presei literare, dar Antonin Artaud semnează o recenzie în La Nouvelle Revue Française (nr. 255, decembrie 1935), afirmând următoarele: „Această carte este o fereastră către un univers poetic, un soi de hartă psihică, o busolă magnetică aliniindu-se pe sine şi pe noi înşine cu toate felurile de valuri şi curenţi. Este lucrarea unui om care caută o cale, calea, şi o găseşte.“

Lecomte practică o poezie a naturii elementare, care surprinde turbulenţa vidului îmbrăţişând creaţia. Muzicalitatea originară ce traversează aceste fenomene ondulatorii lirice transpare din elipse concentrate. Vântul primordial bate cu tărie printre interstiţiile unor viziuni neaşteptate, restituind magia Logosului.

Tetanus mistic

I

(NOAPTE VIE ÎN ALEXANDRIA)

 

Ireală în albeaţa sa de suflet uscat

De parfumuri prea grele – sare a unei mări lustrale –

Iată noaptea maladivă, noaptea prea palidă.

 

Iată noaptea în care lucea odinioară Alexandria!

Spiritul divaghează, uzat de atâtea flori bizare,

De atâtea minunăţii, de preaplinul cunoştinţelor rare.

 

Aceasta este splendoarea astrală a nopţii pe apa mării

Unde se oglindeşte cu limpezime o lună ternă.

 

La orizontul de opal o stea oftează,

Groapă în cer, de unde infinitul se înclină spre apă.

 

II

(PANTEISM)

 

Vai! Din când în când

Atunci când se ascute langoarea

Şi nostalgia din inima mea,

Fără vreo altă dorinţă, aştept.

 

Aştept clipele nemuritoare,

Când, eliberându-mă de ranchiună,

Voi fi, centrul marelui cor,

Monada spre care tind…

 

Se spune că pelerinul

Drumurilor nopţii şi alamei,

În clipa când cuprinde

Metamorfozele pe care i le

Impune infinitul, se întoarce

În punctul unde Unitatea a luminat!

 

Nu mă tem de vânt (fragment)

Tu care legeni aripile întinse ale somnului ale păsării fără picioare

Care se naşte în aer şi se va sinucide

Pe vârfurile ascuţite ale cerului

Tu ce ridici tunicile

Şi devastezi coastele

Coastele stâncoase şi coastele de oase

Tu care înfiori pieile

Scuturi zorzoanele drapelele persienele

Pliurile hainelor ale călătorilor rătăciţi arborii

Fantomele şi chibriturile pierdute în imensitate

Tu care ondulezi valurile şi coafurile

Faci ochii şi flăcările să clipească

Trânteşti steagurile

Mare golan heruvim arogant

Clovn al vârtejurilor

Sculptor al valurilor

Rege al metamorfozelor

Tu care faci să trăiască nebuneşte lucrurile care fără tine

Ar fi condamnate la cea mai fadă inerţie

Imens tată al spectrelor şi al frisoanelor

Tu care animi gesticulaţia perdelelor mister

În castelele bântuite

Urlând pretutindeni

Teroare a bucăţilor de hârtie portarilor navigatorilor timoraţi

Insectelor caravanierilor armatorilor armăturilor de umbrele

Podoabelor toaletei feminine anumitor animale mari şi al persoanelor

Sensibile şi nervoase

Tu care înveseleşti jefuitorii epavelor şi rândunica de furtună şi perii

Lirici picăturile de apă şi prafurile care dansează polenul amoros

Frisonul secerişurilor zmeul tabăra de zbor pateul

Şi oamenii suspecţi

Nu mă tem de tine

Îţi spun Vântule bună ziua

Du salutul meu în ţara Levantului

 

Vidul sticlei

 

Un palat cu ziduri

De vânt

 

Un palat cu turnuri

De flăcări în plină zi

 

Un palat de opal

În inima zenitului

Pasărea făcută din aer palid

Acolo zboară iute

 

Lasă o dâră albă

În spaţiul negru

Zborul ei desenează un semn

Care arată absenţa

 

Focul vântului

 

Se spune că înaintea

Timpului şi a locurilor

 

Numai vântul viu

Se răsucea în vid

 

Suflul golului

Anterior inimii

 

Şi din fricţiunea

Vârtejului său

 

S-a născut punctul de aur

Al focului primitiv

 

Traducere din franceză şi prezentare de Ana Ionesei