***

Anunţ important

În legătură cu articolul lui Liviu Antonesei şi cu grupajul din Cotidianul nr. 463 din 18 septembrie 2017, atragem atenţia asupra caracterului tendenţios şi eronat al afirmaţiilor autorilor. Prin hotărârea pronunţată în data de 25.05.2017 (Dosar 932/299/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 – Bucureşti), instanţa de judecată a decis: „Anulează toate hotărârile adoptate în cadrul «Adunării Generale»* a USR din data de 07.07.2017 şi îi obligă pe pârâţii Teodorescu Cristian, Cipariu Mircea Dan şi Râpă Florin (Iaru Florin) la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată.“ Anunţăm şi faptul că în dosarul nr. 14141/299/2016, prin Sentinţa Civilă nr. 5790/05.04.2016, rămasă definitivă, instanţa a dispus suspendarea efectelor hotărârilor adoptate în cadrul «Adunării Generale» a USR din data de 19.03.2016 până la soluţionarea definitivă a cauzei, având ca obiect anularea hotărârilor din 19.03.2016. Reamintim şi faptul că articolul 85 din Legea 26 / 2000, privind regimul juridic al asociaţiilor, acele asociaţii precum USR, fondate înainte, pe baza altor decrete-legi, sunt exceptate de la prevederile respectivei legi din 2000. În aceste condiţii, dezinformarea din Cotidianul este limpede pentru orice om de bună credinţă.

* Precizăm că cele două Adunări Generale la care fac referire cele două hotărâri judecătoreşti au fost organizate de grupul lui Cipariu et comp., autointitulat USR, în 2016 şi 2017, nerecunoscute de către instanţele de judecată.

* Precizăm că cele două Adunări Generale la care fac referire cele două hotărâri judecătoreşti au fost organizate de grupul lui Cipariu et comp., autointitulat USR, în 2016 şi 2017, nerecunoscute de către instanţele de judecată.