Ultimul Caragiale

Marta Petreu

Am fost foarte bucuroasă anul trecut cînd am aflat că – în urma unei complicate investigaţii, care de altfel a implicat mai multe persoane – dl Ion Vartic şi dna Anca Mihuţ au ajuns în Franţa, taman la Busset, acolo unde este înmormîntat ultimul Caragiale: Vlad, fiul fiicei lui I.L. Caragiale, aşadar ultimul boier ieşit din osul boierului celui mare… Folosesc cuvîntul boier, împrumutat chiar de la Caragiale, care, într-o scrisoare către Steuerman-Rodion, exclama: „De! Şi noi literaţii suntem un fel de boieri – aş îndrăsni să zic, din naştere: avem şi noi etichetele noastre, dacă n-avem blasoane…”.

(Noi, scriitorii, sîntem aşadar boierii de talent, lucrînd la „scumpa Carte-de-boierie”, limba română, ca să duc pînă la capăt vorbele lui Caragiale…)

Iar Ion Vartic şi doamna Anca Mihuţ au adus în ţară, spre bucuria noastră, informaţii care întregesc biografia Caragialeştilor şi luminează viaţa ultimului dintre ei, de asemenea cu vocaţie de scriitor, Vlad Caragiale. Şi, nu mai puţin, ei au adus culturii române informaţii semnificative despre doamna Simone Lemaire-Caragiale, pătrunzătoarea şi comprehensiva soţie a lui Vlad; am fost fericiţi, la , să publicăm extraordinara convorbire cu această minunată doamnă, care ştie istoria Caragialeştilor mai ceva ca un istoric literar român.

Aşa că Premiul I. Negoiţescu se acordă dnei Anca Mihuţ şi dlui Ion Vartic pentru că i-au adus pe Vlad Caragiale şi pe soţia lui, dna Simone Lemaire-Caragiale, acasă. Doamna Anca Mihuţ, regizor, cadru didactic la Con­servator, unde predă discipline legate de artele spectacolului muzical, tocmai… debutează în artele scrisului. Dl Ion Vartic este eseist şi istoric literar şi cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare.