Premiul I. Negoiţescu, 2017

În 28 aprilie, revista  şi-a decernat premiile. Ceremonia a avut loc la sediul Filialei Cluj a USR, cu public. Juriul premiului a fost format din: Marta Petreu, Irina Petraş, Ovidiu Pecican. Finanţarea premiului a fost făcută de către USR, prin programul de publicare şi finanţare a revistelor sale literare.

Premiul poartă numele unuia dintre cei mai prestigioşi critici literari din a doua jumătate a secolului trecut, I. Negoiţescu, care s-a născut la Cluj. Un argument important în alegerea acestui nume pentru premiul revistei noastre a fost, atunci, demult, la înfiinţarea lui, chiar faptul că I. Negoiţescu a fost una dintre personalităţile cele mai importante ale Cercului literar – de la Sibiu, e drept, dar al Universităţii clujene; căci, din punct de vedere moral şi intelectual, Cercul literar este prima „rodire“ a Universităţii din Cluj, care, însă, după cedarea Ardealului, fusese mutată, temporar, la Sibiu; fără preliminariile celui de-al doilea război mondial, cînd statele puternice s-au apucat de schimbat graniţele altor state şi de trasat o altă hartă a Europei, Cercul literar s-ar fi născut nu în „maternitatea lirică” a Sibiului, ci pur şi simplu în rigoarea şi răceala habsburgică a Clujului… Aşa că numele premiului decernat de  a fost, de la bun început, şi o declaraţie programatică de continuitate cu programul cerchist.

Omagiind memoria Cercului şi a lui I. Negoiţescu, premiul este, nu mai puţin, un omagiu adus scriitorilor de lîngă noi, colegilor noştri şi faptelor lor scriitoriceşti. De-a lungul anilor, au mai fost distinşi cu acest premiu scriitorii: Sanda Cordoş, Liviu Maliţa, Ruxandra Cesereanu, Ion Simuţ, Ştefan Borbély, Ovidiu Pecican.

Pentru acest an, premiaţii au fost, ce bucurie, patru: Letiţia Ilea, Corin Braga, Anca Mihuţ şi Ion Vartic.

Apostrof