Apel „Echinox“ 50

Stimaţi redactori, colaboratori, prieteni ai revistei Echinox,

Pentru a sărbători cum se cuvine cei cincizeci de ani de existenţă a revistei Echinox, vă invităm să colaboraţi la alcătuirea unui volum de studii şi evocări dedicate istoriei şi valorilor promovate de această prestigioasă „revistă studenţească de cultură“ apărută în decembrie 1968. Toţi deţinătorii de documente, manuscrise, corespondenţă, fotografii, care pot evoca momente semnificative ale acestei istorii, sunt rugaţi să contribuie la realizarea proiectului nostru. El va fi, desigur, amplificat de manifestări culturale – simpozioane, expoziţii documentare şi de artă, albume, antologii ale scriitorilor care şi-au făcut ucenicia în „atelierul“ „Echinox“, români, maghiari şi germani, recitaluri, întâlniri cu cititorii, lansări de cărţi şi altele.

Aşteptăm colaborările dumneavoastră până la data de 1 martie 2018, termen la care dorim să finalizăm proiectul, pregătind materialele pentru redactare în condiţiile de exigenţă şi calitate cerute de însemnătatea evenimentului.

Vă rugăm să trimiteţi contribuţiile dvs. până la termenul menţionat, la adresa electronică ion.v.pop@gmail.com.

Cu cele mai calde mulţumiri şi urări de bine pentru toţi cei apropiaţi de spiritul echinoxist,

Ion Pop