Comunicat al Preşedintelui în numele Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 11 ianuarie 2017

          În temeiul art. 19 din Statutul USR, la solicitarea Preşedintelui Nicolae Manolescu, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a fost convocat în şedinţă extraordinară, cu participarea următorilor membri, prezenţi sau reprezentaţi:
1. Nicolae Manolescu – preşedintele USR;
2. Varujan Vosganian – prim-vicepreşedinte;
3. Gabriel Chifu – vicepreşedinte;
4. Aurel Pantea – Preşedinte Filiala Alba – Hunedoara;
5. Vasile Dan – Preşedinte Filiala Arad;
6. Calistrat Costin – Preşedinte Filiala Bacău;
7. Adrian Lesenciuc – Preşedinte Filiala Braşov;
8. Victor Gh. Stan – Preşedinte Filiala Bucureşti – Literatură pentru Copii şi Tineret;
9. Radu Voinescu – Preşedinte Filiala Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară;
10. Radu F. Alexandru – Preşedinte interimar Filiala Bucureşti – Dramaturgie;
11. Horia Gârbea – Preşedinte interimar Filiala Bucureşti – Poezie ;
12. Nicolae Prelipceanu – membru CUSR;
13. Aurel Maria Baros – Preşedinte Filiala Bucureşti – Proză;
14. Ion Lazu – membru CUSR;
15. Peter Sragher – Preşedinte Filiala Bucureşti – Traduceri literare;
16. Leo Butnaru – Preşedinte Filiala Chişinău;
17. Irina Petraş – Preşedinte Filiala Cluj;
18. Ruxandra Cesereanu – membru CUSR;
19. Angelo Mitchievici – Preşedinte Filiala Constanţa;
20. Gabriel Coşoveanu – Preşedinte Filiala Craiova;
21. Cassian Maria Spiridon – Preşedinte Filiala Iaşi;
22. Gellu Dorian – membru CUSR;
23. Nicolae Oprea – Preşedinte Filiala Piteşti;
24. Ion Radu Văcărescu – Preşedinte interimar Filiala Sibiu;
25. Corneliu Antoniu – Preşedinte Filiala Sud-Est;
26. Markó Béla – preşedinte Filiala Tg. Mureş;
27. Cornel Ungureanu – Preşedinte Filiala Timişoara;
28. Lucian Blaga Alexiu – membru CUSR.
Necesitatea şedinţei extraordinare a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România s-a datorat convocării în data de 07.01.2017 a unei Adunări Generale nestatutare de către un grup de 24 de scriitori, care nici măcar, majoritatea, nu sunt membri ai USR, în care au fost adoptate mai multe măsuri şi realese organe de conducere. Totul este un fals grosolan. USR, de la care grupul se revendică explicit într-un comunicat adresat Tribunalului Bucureşti, nu a convocat, ea, nicio astfel de Adunare Generală. Conform art. 16 din Statutul USR, înscris la Judecătorie în 2013, orice Adunare Generală se convoacă la solicitarea Preşedintelui, în sesiune ordinară la 5 ani, iar în sesiune extraordinară, când e necesar, la propunerea Preşedintelui, a Consiliului sau a unei treimi din membrii USR (peste 800 de membri din cei 2600 ai USR). Ceea ce nu e cazul convocării la care ne referim. Precizăm că alegerea organelor de conducere ale USR se face, conform aceluiaşi articol 16, în adunările generale ale celor 20 de Filiale. Caracterul nestatutar şi nelegal al pretinsei Adunări Generale, convocate de grupul minuscul de scriitori, este, în aceste condiţii, absolut evident. Nu te poţi autointitula USR (însuşindu-ţi fără niciun scrupul moral sau juridic toate datele de identificare ale instituţiei noastre, de la adresa poştală la codul IBAN!) şi să încalci totodată prevederile statutare ale adevăratei USR. În plus, pretinsa Adunare Generală Extraordinară a fost convocată de persoane cărora sentinţa judecătorească nr. 5790/05.04.2016, definitivă, le-a suspendat dreptul de a adopta hotărâri, ca şi eventualele lor efecte.
Prin sentinţa civilă nr. 10916/ 14.06.2016, definitivă, cu referire la pretinsa adunare generală din 19.03.2016, s-a reţinut explicit că persoanele care au făcut convocarea „au considerat că există posibilitatea convocării câte unei adunări generale de către fiecare dintre membrii Uniunii sau chiar de către terţi pentru a-şi atribui funcţii de conducere sau pentru a lua decizii după cum cred de cuviinţă; în mod evident, nu este necesară pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti pentru a se statua că un asemenea comportament este contrar nu numai normelor statutare, ci şi logicii elementare, având în vedere prevederile clare din toate statutele Uniunii depuse la dosar referitoare la persoanele care pot realiza convocarea, precum şi faptul că o persoană juridică cu un număr mare de membri nu ar putea funcţiona în condiţiile în care convocarea adunării generale s-ar putea realiza de către oricare dintre membri sau de către terţi“. Prin sentinţa civilă nr. 5790/05.04.2016, definitivă, au fost suspendate efectele pretinselor hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale din 19.03.2016. Prin decizia civilă nr. 548A/18.08.2016, definitivă, s-a reţinut că dlor. Teodorescu Cristian George şi Cipariu Mircea Dan „nu le este permisă îndeplinirea vreunui act în calitate de reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor din România, ei neputând să se folosească de o atare calitate“. Prin sentinţa civilă nr. 10971/04.11.2016, s-a constatat alegerea statutară în anul 2009 şi în anul 2013 a preşedintelui Nicolae Manolescu şi a celorlalte organe actuale de conducere şi reprezentativitatea legală şi statutară a membrilor acestor organe de conducere.
Anterior prezentei şedinţe a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România, la data de 10.01.2017, s-au desfăşurat reuniuni ale comitetelor de conducere ale celor 20 de Filiale din ţară şi s-a votat invalidarea pretinsei Adunări Generale desfăşurate nestatutar şt nelegal în data de 07.01.2017, precum şi invalidarea, cu consecinţa lipsirii de efecte, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate nestatutar şi nelegal.
Faţă de aceste aspecte, membrii prezenţi ai Consiliului Uniunii Scriitorilor din România au adoptat în unanimitate următoarea hotărâre:
          Consiliul USR decide invalidarea pretinsei Adunări Generale desfăşurate nestatutar şi nelegal în data de 07.01.2017, precum şi invalidarea, cu consecinţa lipsirii de efecte, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate nestatutar şi nelegal.

Preşedintele Consiliului Uniunii
Scriitorilor din România
Nicolae Manolescu