a32

Sanda Tomescu Baciu

          Am tradus din limba norvegiană, dar şi din celelalte limbi scandinave, proză şi poezie. Adesea îmi folosesc vacanţele universitare pentru a mă consacra unui proiect de traducere din literatura norvegiană, în majoritatea cazurilor alegînd eu însămi autorii şi lucrările lor pe care le propun spre traducere. Fiind printre primii traducători din limba norvegiană în România, am avut uneori privilegiul de a putea alege şi propune lucrări pe care edituri din România le-au publicat. În unele cazuri am jucat şi rol de agent literar într-o oarecare măsură. Însă de multe ori a fost vorba de propuneri din partea unor edituri româneşti.
Nu este surprinzător faptul că scriitorul norvegian de care mă simt cu adevărat legată este chiar cel din care am tradus cel mai mult. Este vorba de Lars Saabye Christensen, devenit cunoscut publicului românesc şi în urma celor două vizite la Cluj şi Bucureşti cu prilejul lansării romanelor Beatles şi Vizionare în limba română. Mai mult, sper ca în acest an să îl avem din nou oaspete la Cluj la Departamentulde limbi şi literaturi scandinaveal Facultăţii de Litere a UBB. Alături de  traducerile romanelor Beatles şi Vizionare care m-au apropiat de celebrul scriitor norvegian, o provocare de suflet a fost alcătuirea unei antologii de proză scurtă, nuvele norvegiene.ro, care concentrează 100 de ani de proză scurtă norvegiană reprezentată de 11 scriitori emblematici ai literaturii norvegiene (1905-2005).
Una dintre dorinţele mele a fost să formez specialişti de limbă norvegiană, astfel încît pe viitor să nu se mai traducă literatura norvegiană printr-o altă limbă de contact, oricare ar fi aceasta. Am promovat acest deziderat şi în relaţie cu agenţia norvegiană de promovare a traducerilor în afara Norvegiei, NORLA (Norwegian Literature Abroad), cu care am organizat, în anul 2013, un seminar internaţional de traduceri literare la Universitatea „Babeş-Bolyai“, în cadrul căruia s-a desfăşurat o sesiune de traduceri literare din limba norvegiană cu scriitoarea Kari F. Brænne. Şcoala de norvegiană de la Cluj a format în 25 de ani de existenţă tineri traducători care promovează cultura novegiană şi scandinavă în spaţiul românesc.