a25

Comunicat al USR

          Având în vedere faptul că în spaţiul public (mediul on-line şi presa scrisă) a fost publicat de către un pretins Comitet de iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Uniunii Scriitorilor din România un convocator al Adunării Generale Extraordinare a membrilor asociaţiei pentru data de 18.03.2016,
Uniunea Scriitorilor din România, cu sediul în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 – Bucureşti, reprezentată în relaţiile cu terţii, potrivit propriului Statut, de preşedintele acesteia, dl Nicolae Manolescu, face următoarele precizări:
Aşa cum rezultă din anunţul publicat în presă, convocarea pentru data de 18.03.2016 se întemeiază pe dispoziţiile Statutului din 2005, deşi acesta nu mai este în vigoare, fiind modificat succesiv în anii 2009 şi 2013. Atragem atenţia că toate statutele anterioare prevăd că Adunarea Generală Extraordinară (sau Conferinţa Naţională Extraordinară) se convoacă de către preşedinte, o treime din membri şi, după caz, de Comitetul Director sau Consiliul USR. În ce priveşte Statutul în vigoare, potrivit art. 16, „AG poate fi convocată în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, a Consiliului USR sau a unei treimi din numărul membrilor USR“.
Aducem la cunoştinţă faptul că nici preşedintele USR, nici Consiliul USR şi, cu atât mai puţin, o treime din membri nu au solicitat convocarea Adunării Generale Extraordinare pentru data de 18.03.2016. Niciunul dintre aceste organe nu şi-a însuşit acest demers iniţiat de către pretinsul Comitet de iniţiativă.
Facem menţiunea expresă că pentru data de 18.03.2016 NU este convocată nicio Adunare Generală Extraordinară a Uniunii Scriitorilor din România.

Uniunea Scriitorilor din România
Preşedinte, Nicolae Manolescu