Poeme de Alexandru Drăgănoaia

 

 

Balul de sâmbăta morţilor

 

 

închideţi-vă muştele, închideţi-vă muştele
nu le mai lăsaţi libere pe uliţe

 

 

la balul de sâmbăta morţilor
am cântat în orchestră
cântam şi ne creşteau bărbile
ne bărbieream, pe rând
şi iar cântam
apoi
morţii au luat-o în sus, în jos
priveau lung, peste uluci, în curţi
cei cu AVC
chiar îşi aminteau unde au locuit cândva.

 

 

la noapte
la această casă
un suflet se va ridica la ceruri.
cu pieptul gol
îngerul Domnului
s-a întins pe pământ sub fereastra-i.

 

 

Lume, lume, soră lume

 

 

o vacă galbenă
este
atunci când te paşte
şi te tăvăleşti şi urli
în sânge din sângele
în carne din carnea

 

 

o vacă galbenă
este
atunci când te striveşte
cu tot
cu patul suferinţei
şi urci în trenul care rămâne
şi pleacă gara

 

 

soră lume
tu m-ai născut în moarte
unde îmi sunt hainele
să nu umblu gol
în faţa Domnului meu.