Comunicat

Marţi, 23 februarie 2016, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.
În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte curente din activitatea USR, un capitol special fiind funcţionarea revistelor USR conform Legii 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România. Consiliul a aprobat repartizarea sumelor ce revin revistelor USR. S-a detaliat stadiul proiectelor şi evenimentelor culturale ale USR din primul semestru al anului 2016.
Avocatul USR, dna Corina Ruxandra Popescu, a expus situaţia acţiunilor în justiţie împotriva USR (pe site-ul USR se regăseşte informarea Cabinetului de Avocat Corina Ruxandra Popescu).
Comisia de monitorizare, suspendare şi excludere, formată din Mircea Mihăieş (preşedinte), Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Coşoveanu, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu (membri) a prezentat raportul privind încălcările statutului USR de către unii membri ai USR şi a propus o serie de măsuri. Consiliul a dezbătut propunerile Comisiei şi a hotărât prin vot următoarele sancţiuni: excludere din USR, pentru grave încălcări ale statutului şi ale deontologiei (Dan Mircea Cipariu, Grigore Şoitu); avertisment, pentru comentarii antisemite (Daniel Vorona) şi găzduire de comentarii antisemite (Paul Cernat); avertisment, pentru prejudicii morale şi de imagine aduse USR (Florin Iaru); suspendare din funcţia de preşedinte de filială, pentru prejudicii morale şi de imagine aduse USR (Peter Sragher).
După dezbaterea fiecărui caz, Consiliul USR a votat următoarele: excluderea din USR a dlor Dan Mircea Cipariu şi Grigore Şoitu (din totalul de 28 de voturi, 27 de voturi pentru, 1 abţinere); avertisment dlor Daniel Vorona (unanimitate), Paul Cernat (27 de voturi pentru, 1 contra) şi Florin Iaru (unanimitate). În urma disocierii dlui Peter Sragher de acţiunile îndreptate împotriva USR de către unii membri ai aşa-numitului Grup de Reformă, Consiliul a hotărât menţinerea dlui Peter Sragher în funcţia de preşedinte de filială. (Pe site-ul USR se regăseşte Raportul Comisiei de monitorizare, suspendare şi excludere.)
Consiliul USR se va întruni în sesiune ordinară luni, 21 martie 2016.