Enescu în primă audiţie absolută

 

 

          În 25 decembrie 2015, în sala mare de concerte, Auditorium Maximum, Conservatorul Gheorghe Dima a dat concertul extraordinar Enescu. În prima parte a serii au fost cîntate, trei lucrări Enescu, două în p.a.a., primă audiţie absolută: partea a doua a Concertului pentru vioară şi orchestră (prima lui parte a fost cîntată tot aici, în 27 noiembrie 2014, fapt semnalat de revista noastră) şi Suita română nr. 1 Deşteaptă-te, române, p.a.a. Este cel mai frumos Deşteaptă-te, române pe care l-am auzit. Tînărul violonist Francesco Ionaşcu a fost aplaudat pentru interpretare.
Despre amîndouă aceste lucrări de adolescenţă ale lui Enescu, inedite pînă în momentul de faţă, am mai scris în Apostrof (vezi nr. 1, 2015), semnalîndu-le existenţa miraculoasă şi arătînd rolul însemnat pe care l-a avut Cornel Ţăranu, prestigiosul enescolog, în scoaterea lor din arhiva Muzeului George Enescu şi punerea lor în valoare.
În partea a doua a serii s-a cîntat Rahmaninov, iar Conservatorul s-a prezentat şi de această dată cu un cadou: cu solistul István Kosma, un pianist pe cît de tînăr, pe atîta de talentat, aplaudat îndelung la scenă deschisă. Sala Auditorium Maximum a fost plină – mai ales de tineri. Ceea ce e frumos. (P.)