Comunicat

Având în vedere dezinformările recent apărute în spaţiul public la adresa Uniunii Scriitorilor din România, facem următoarele precizări:
1. prin încheierea din 31 martie 1995, pronunţată în dosarul nr. 158/PJ/1994, Judecătoria Sectorului 1 – Bucureşti a dispus înscrierea în Registrul persoanelor juridice a Statutului USR;
2. ulterior, urmare a intervenirii modificărilor statutare şi/sau modificărilor privind componenţa organelor de conducere ale Uniunii, în Registrul persoanelor juridice ţinut de Judecătoria Sectorului 1 au fost înregistrate succesiv în anii 1996, 1998, 2005, 2009, 2013 modificările intervenite;
3. în prezent, pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 se află:  a) dosarul nr. 112385/299/2015 având drept obiect cererea USR de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a menţiunii privind componenţa organelor de conducere din cadrul Uniunii, aşa cum rezultă din procesul-verbal din 23.11.2009 al Consiliului USR prin care s-a luat act de alegerea dlui Nicolae Manolescu în funcţia de preşedinte al Uniunii; b) dosarul nr. 112387/299/2015 având drept obiect cererea USR de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a menţiunii privind componenţa organelor de conducere din cadrul Uniunii, aşa cum rezultă din procesul-verbal din 07.10.2013 al Consiliului USR prin care s-a luat act de alegerea dlui Nicolae Manolescu în funcţia de preşedinte şi prin care au fost aleşi prim-vicepreşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor de specialitate ale Uniunii.
Potrivit art. 22 din Noul Cod civil, în situaţia în care publicitatea dreptului, actului, faptului, precum şi a altor raporturi juridice nu este prevăzută cu caracter constitutiv, aceasta se realizează în scopul asigurării opozabilităţii faţă de terţi.
Astfel, faţă de faptul că îndeplinirea formalităţilor de publicitate referitoare la alegerea preşedintelui USR nu are caracter constitutiv, singurul scop al acestei proceduri este acela de a asigura opozabilitatea faţă de terţi a acestor menţiuni.
Pe cale de consecinţă, independent de îndeplinirea formalităţilor de publicitate privind componenţa organelor de conducere ale Uniunii, drepturile acestora de a reprezenta Uniunea Scriitorilor din România în relaţiile cu terţii nu sunt afectate.