a17

Iulian Dămăcuş

1. Ovidiu Dunăreanu, Întîmplări din anul şarpelui, Iaşi: Tipo Moldova, 2013. (este una dintre cărţile reprezentative, ilustrativă, alături de proza lui Em. Bucuţa, Şt. Bănulescu şi Ilie Sălceanu, pentru manierismul şi pitorescul Sudului literar românesc, despre care am scris, Manierism şi pitoresc în literatura Sudului românesc, Napoca Star, 2015, bucurîndu-mă de îndrumarea Prof. Mircea Muthu.)
2. Valentin Rasputin, Despărţirea de Matiora, Bucureşti: Minerva, 1980 (importantă în sensul ilustrării conceptului de ,,insulă“, aşa cum este el tratat de Lucian Boia).
3. R. Val. Panaitescu, Humoru, Polirom, 2003 (oferită chiar de autor, venerabilul prof. univ. şi scriitor ieşean, carte necesară pentru eseul despre umorul în literatura română, la care lucrez).