a19

Ion Barbu, Petra Marian, Mihai Barbu

Alice in wonder hand/The dark side of the man
Un proiect artistic transatlantic

Motto:
„et dieu créa la femme peinte“

ARGUMENT GEOGRAFIC. Promotorii acestui proiect (Ion Barbu, Mihai Barbu & Petra Marian) provin din două insule. Prima dintre ele este Guadelupa, izolată în Oceanul Atlantic, iar cea de-a doua este Petrila, cunoscută aşezare din Marea Ignoranţei, pendinte de România. Ambele insule fac parte din viitoarele State Unite ale Europei, iar proiectul de faţă este podul aşezat peste apele tulburi menţionate mai sus.

ARGUMENT ARTISTIC. Deşi aparţinători ai unor genuri aparent paralele, vorbim aici de pictură, fotografie şi grafică satirică, cei trei artişti au găsit punctele comune în care se întâlnesc, contrazicând legea cum că locul lor de întâlnire ar fi la infinit.
Întâlnirea lor primă s-a petrecut la Paris, loc predestinat întâlnirilor artistice determinante. De aici, până la prezentul proiect n-a fost decât un pas (mic pentru om, mare pentru artă!).

ARGUMENT UMAN. Cei trei autori, Ion Barbu, Mihai Barbu şi Petra Marian, înţelegând complexitatea prezentului proiect, au decis în comun acord să fie înconjuraţi de oameni de o calitate deosebită care să dea greutate demersului lor artistic, oameni care în ţara din care provin sunt excelenţe în domeniile lor de activitate.
Facem, aici şi acum, o enumerare a acestora, cu rezerva că, dată fiind complexitatea proiectului, se pot alătura oricând forţe de aceeaşi disponibilitate, calitate, forţă şi mărime.
Aşadar: Tudor Octavian – scriitor şi critic de artă, Şerban Foarţă – poet şi traducător, Alexandru Tomescu – violonist cu Stradivarius, Nucu Pandrea – cântăreţ de copac, ramura frunză, Emil Brumaru – poet, mare poet, Ruxandra Cesereanu – scriitor, Nora Iuga – poet, dar ce poet!, Rolland Szedlacsek – specialist IT.
Lista rămâne mereu deschisă.

OBIECTIVELE PROIECTULUI. Înainte de toate, proiectul nostru e programat să fie închis în paginile unui album de artă. Dimensiunile sale se vor impresionante atât din punct de vedere al numărului sporit de pagini, cât şi al dimensiunii acestora.
Volumul va avea o componentă artistică, o dimensiune poetică şi una didactică, încurajând cititorul a se întoarce la lectură şi înspre frumos.
Ca mod de lansare, autorii preconizează o serie de expoziţii adiacente de fotografii şi obiecte pendinte de subiectul cărţii.
Totodată evenimentul final va fi însoţit de o serie de happeninguri a căror substanţă se va trage tot din seva volumului.

OBIECTUL PROIECTULUI. Albumul propriu-zis poate fi văzut din diverse unghiuri. Primul ar fi acela de „ad usum delphini“, carevasăzică un manual de introducere în istoria artei.
Modul sui-generis în care înţelegem să ne facem mai bine înţeleşi este acela al recursului la metoda admiraţiei nudului feminin.
Ştim bine că în toată istoria artei, această reprezentare artistică este firul roşu care o străbate.
Nimic nu face însă din asta o promovare a pornografiei, ci din contra o adulare a proporţiilor, a culorilor şi a formelor frumosului.
Este şi motivul în care înţelegem să aducem valoare adăugată lucrării noastre artistice.
Pe un alt plan, această carte este şi o carte de poveste, un manual de recitire a lui Alice, aceea fată care intră în ţara minunilor, pe care noi ne străduim s-o facem, o ţară în care libertatea e deplină, unde nu există graniţe între buna creştere şi pudibonderie sau între manierele galante şi moravurile grele.
Un alt unghi din care ne permitem să citim subiectul este acela în care arta naşte artă.
Exerciţiul nostru nu va fi unul de copiere a realităţii artei, ci un extemporal pe care-l dăm în interpretarea acesteia.
Ne vom simţi însă îndatoraţi ca întotdeauna să păstrăm materia la care facem apel, dar, în mod special, să păstrăm spiritul acesteia.
Vedem totuşi în încercarea de a privi în grădina altora şi oportunitatea de a arăta cititorului, publicului valorile pământului pe care stăm.
Aşadar, lucrarea noastră înţelege să îmbrace subiectul în „pielea“ ori pânza unor autori notorii, ca apoi către finalul volumului, autorii, ei înşişi artişti, „dezbrăcaţi“ de toate aceste convenienţe, să se arate privitorului şi cu ceea ce fac, cu ceea ce creează.
Este un bun exemplu de a ne demonstra că lecţia fiind pe deplin învăţată, învăţăcelul poate trece la catedra învăţătorilor.
Unghiul final are cea mai largă deschidere, în sensul că autorii înţeleg să intre într-o bună companie cu vârfuri ale culturii din care provin şi pe arii diferite, tocmai pentru a demonstra că artele între ele sunt surori bune, iar împreună sunt cele mai bune ambasadoare.
Astfel, volumul nostru plenipotenţiar este gata să bată la poartă, la Înalta Poartă a Artei şi Culturii. O zicere înţeleaptă spune că dacă batem, e musai să ni se deschidă.

ALTE PRODUCŢIUNI. Odată realizat albumul, el poate genera o sumă întreagă de alte produse în acelaşi spirit. Vorbim aici de: postere, cărţi poştale, slideshow-uri, site-uri de internet, filme scurte, spectacole-pictură de teatru, expoziţii, defilări pe catwalk, happeninguri etc.

ARIE DE RĂSPÂNDIRE. Autorii îşi doresc ca produsele artistice rezultate să depăşească insulele în care au fost concepute. Motiv pentru care visează să plimbe rezultatul muncii lor prin capitalele (trecute şi viitoare) ale culturii europene.

ALICE IN WONDER HAND. Ion Barbu, Petra Marian, Mihai Barbu artişti, Doamne, şi toţi trei!, anunţă pe această cale, după trei ani de travaliu, încheierea

Ocolului artei în 80 de popasuri.

          Imaginile, ici de faţă, sunt doar vârful aisbergului şi reprezintă şederile acestora în coloniile de muncă de la Altamira şi până la MOMA.
Autorii sunt împuterniciţi, de ei înşişi, să îşi anunţe disponibilitatea de a se expune în locuri mari, generoase şi cu un apetit cultural pe măsură.
Totodată, lansează cu această ocazie un concurs pentru editorii care sunt dispuşi să tipărească un album excepţional, gata preparat şi care n-aşteaptă decât comanda: TIPAR!

Date tehnice ale volumului:
Dimensiuni: 32 x 27 cm
Număr de pagini: 194
Full color

Triunghiul bermudelor:

ION BARBU este artist de toate felurile, rezident în insula Petrila.
PETRA MARIAN este artist pictor, rezidentă în insula Guadelupa.
MIHAI BARBU este artist fotograf, rezident în Bucureşti, insulă şi ea în felul ei.