a8

Rahel Halfi

Efectul fluturelui

Unde ai putea găsi
Un exemplu mai bun decât al meu
Despre efectul fluturelui
Care încă nu şi-a dovedit influenţa?
Unde ai putea găsi?

Foşnetul cu greu audibil,
Mişcarea domoală
Ceva,
Aproape nimic
Încearcă
Încearcă.

Dar eu?
Sper.
Fâlfâitul aripii transparente
e slab
slab
dar eu sper.

Mă rog ca efectul fluturelui
Să fie superior
Efectului serei
Şi mişcarea plăpândă a rugăciunii
Să fie superioară
Forţei cu care plutesc
Gheţarii  uriaşi.

Şi ca fracţiunea de secundă
În care se cârmuieşte direcţia corectă
Să fie de ajuns ca să evite
Îngrozitoarea smucire a plăcilor tectonice.

Şi faţa străvezie
A lui Dumnezeu
Să oprească
Avalanşa războiului.

Da
Eu trebuie
Trebuie
Să cred
Că efectul fluturelui
Va fi cel care
Va învinge.