Cuvânt de bun venit

Ovidiu Ghitta

          A fost o vreme când, în această universitate, prelegerile de istoria filosofiei ocoleau Evul Mediu. Îl lăsau pur şi simplu la o parte, ca pe un teritoriu obscur, de necercetat, ca pe un domeniu insignifiant. Era considerat evul gândirii aservite teologiei, situat, ca o paranteză inutilă, între marele capitol al filosofiei greceşti şi cel al filosofiei clasice germane. Motivele erau de ordin ideologic. Lungul răstimp când s-a procedat astfel în amfiteatre a coincis cu perioada regimului comunist, prăbuşit în 1989. Mi-am obţinut licenţa în istorie şi filosofie la mijlocul anilor ’80 şi am rămas cu regretul de a nu fi putut măcar gusta din acel fruct interzis, de a nu fi explorat câteva dintre produsele de referinţă ale gândirii medievale latine. Mai ales că romanul lui Umberto Ecco, Numele trandafirului, în vogă în acei ani, deschisese apetitul pentru cunoaşterea lumii abaţiilor din „veacul întunecat“ şi a scrierilor adăpostite în bibliotecile lor pline de taine.
Privind retrospectiv, am toate motivele să remarc ceea ce s-a întîmplat de atunci încoace aici, la Cluj, mai ales în ultimii 15 ani, pentru eliminarea acelui handicap cultural; un handicap al culturii române moderne, de fapt. Ţin să-mi exprim şi în acest context aprecierea pentru activitatea Centrului de Filosofie Antică şi Medievală din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, pentru ceea ce a devenit şi a realizat el sub conducerea lui Alexander Baumgarten. Putem saluta azi existenţa unui adevărat pol de excelenţă în cercetare, a unui laborator universitar de exegeză şi editare a textelor medievale de importanţă mai largă, culturală. E un colectiv interdisciplinar, implicat decisiv, bunăoră, în publicarea în limba română a seriei „Biblioteca medievală“, ajunsă la un număr impresionant de volume. Acest centru oferă exemplul pilduitor al unei frumoase reuşite bazate pe un proiect de cercetare şi didactic foarte clar conturat, ambiţios, de anvergură, proiect urmat cu tenacitate, pasiune şi inteligenţă de cei angrenaţi în realizarea lui. Şi era nevoie de toate acestea, pentru că s-a pornit practic de jos, de la nimic, în tentativa de a surmonta un mare decalaj.
Nu am cum să nu văd chiar în conferinţa pe care o deschidem acum un semn de apreciere a eforturilor şi a rezultatelor centrului nostru. Organizarea la Cluj, în premieră în Europa Centrală şi de Est, a colocviului anual al FIDEM (Fédération Internationale des Instituts d’Études Mediévales) ne onorează şi ne oferă certitudinea prezenţei noastre efective într-o comunitate prestigioasă de specialişti în domeniu, într-un circuit internaţional de idei. Mulţumesc conducerii acestei federaţii pentru alegerea Universităţii „Babeş-Bolyai“ ca loc de întâlnire a erudiţilor care studiază sursele medievale şi îşi propun, acum, să discute despre pluralitatea lecturii acestora. Le mulţumesc tuturor celor care au răspuns invitaţiei organizatorilor conferinţei. Ţin să le spun, totodată, bun venit în Aula Magna a unei universităţi ce se consideră continuatoarea Colegiului Iezuit deschis în oraş în anul 1581, la capătul dinspre răsărit al străzii numite azi M. Kogălniceanu. O stradă pe care, se poate spune, a existat, până la un moment dat, o lungă tradiţie a aprofundării sistematice a scrierilor medievale. Să aveţi parte de o experienţă profesională şi umană de neuitat la Cluj, de zile rodnice, cu mult profit intelectual. Urez succes colocviului ce stă să înceapă.