a2

Comunicat

          Joi, 24 aprilie 2014, avut loc, la Iaşi, şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, la care au luat parte următorii membri: Nicolae Manolescu, preşedintele USR, Gabriel Chifu, vicepreşedintele USR, Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara, Cassian Maria Spiridon, preşedintele Filialei Iaşi, Dan Mircea Cipariu, preşedintele Filialei Bucureşti Poezie, Aurel Maria Baros, preşedintele Filialei Bucureşti Proză, precum şi membri ai comitetului de conducere al Filialei Iaşi a USR.
În deschidere, vicepreşedintele Gabriel Chifu a prezentat situaţia grea în care se află USR în ultimele luni din cauza incorectitudinii societăţii care a închiriat Casa Vernescu şi nu-şi plăteşte chiria convenită prin contract de multe luni, în ciuda faptului că desfăşoară activităţi lucrative în localurile acesteia, şi din cauza incorectitudinii majorităţii editorilor, care nici ei nu plătesc, cu anii, taxa de timbru stabilită prin lege, procesele prelungindu-se la infinit. În legătură cu aceste situaţii, a fost prezentat stadiul proceselor cu SC EDT Recycling SRL, cel de evacuare şi cel de recuperare a daunelor, câştigate de USR, dar aflate încă în aşteptarea motivării hotărârilor, pentru a putea fi aplicate. S-a anunţat şi posibilitatea închirierii Casei Vernescu de către o altă firmă, interesată.
Au fost prezentate o serie de soluţii pentru sprijinirea apariţiei revistelor literare editate de USR.
De asemenea, Comitetul Director al USR a luat cunoştinţă despre stadiul celor două proiecte legislative care privesc domeniul culturii scrise.
Comitetul Director a decis desemnarea unui responsabil care să urmărească modul de constituire şi încasare a sumelor din taxa de timbru, plătite de edituri conform legii. Responsabil cu urmărirea taxei de timbru a fost desemnat Aurel Maria Baros, preşedintele Filialei Bucureşti Proză.