a17

In memoriam Mihai Sin

          Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor anunţă cu durere încetarea din viaţă a prozatorului Mihai Sin (6 mai 2014).
Odihnească-se în pace!
Mihai Sin s-a născut în 5 noiembrie 1942, la Făgăraş (Braşov). A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj (1965). Doctorat în filologie în 2003. A debutat cu o schiţă în revista Steaua, în 1966. Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1974, al P.E.N. Club, secţia română, din 1991. Co-fondator, în 1971, al revistei Vatra. A fost director al Editurii Albatros, 1990, ataşat cultural la Ambasada României de la Tel Aviv, în 1992; profesor la U.A.T. din Târgu-Mureş. Este autorul unor cărţi care s-au bucurat de o bună primire deopotrivă din partea criticii şi a cititorilor: Aşteptând în linişte, povestiri, 1973; Viaţa la o margine de şosea, roman, 1975; Bate şi ţi se va deschide, roman, 1978; Terasa, povestiri, 1979; Ierarhii, roman 1981; Cestiuni secundarechestiuni principale, publicistică, 1983; Schimbarea la faţă, roman, 1985; Rame şi destin, proză scurtă, 1989; Quo vadis, Domine, 2 vol., 1993-1996; Reşedinţa, 1996; Marea miză: teme şi obsesii ale romancierului român contemporan, 2003. Premiul Uniunii Scriitorilor (1978, 1985)