a23

S-a înfiinţat Cenaclul UBB

          Joi, 3 aprilie 2014, a avut loc cea de-a doua şedinţă a proaspăt inauguratului Cenaclu ubb, proiect lansat sub egida Universităţii „Babeş-Bolyai“ în parteneriat cu revista Apostrof, Uniunea Scriitorilor din România Filiala Cluj şi Facultatea de Studii Europene a ubb. Întâlnirile au loc la Clubul Universităţii (str. Em. de Martonne, nr. 1) şi sunt conduse de poetul Ion Mureşan. La şedinţa inaugurală, au fost de faţă, alături de amfitrion, Ion Pop şi Adrian Popescu. La cea de-a doua şedinţă, au citit Iulia Cibişescu şi Lucian Pop.