a15

In memoriam Hristu Cândroveanu

          A încetat din viaţă, la 9 decembrie 2013, scriitorul HRISTU CÂNDROVEANU. Născut la Silistra în 1928, Hristu Cândroveanu a debutat în anul 1973 cu volumul Poeme. A publicat volume de critică literară, dintre care cităm: Alfabet liric, în 1974, şi Printre poeţi, în 1983, precum şi cărţi de proză: Poveşti de miazăzi, 1976, şi Ore de aur, 1983. Din 1974 a fost redactor-şef al revistei Livres roumaines. Hristu Cândroveanu a publicat articole de critică în multe dintre revistele vremii: AstraViaţa româneascăAteneuConvorbiri literareCronicaRamuriRomânia literară. După 1989, a editat şi a condus revista Deşteptarea – Revista aromânilor, cu suplimentul Dimândarea. A editat, de asemenea, Antologia poeziei străine în graiul aromân şi un impresionant Caleidoscop aromân, în cinci volume. Prin dispariţia sa, literatura română suferă o grea pierdere.
Odihnească-se în pace!