a20

Revista Revistelor

• Format caiet, cum sînt şi multe reviste româneşti, cu o copertă strălucitoare din frontispiciul căreia te priveşte o bufniţă isteaţă, revista semestrială Siècle 21 apare la Paris şi publică tot ce poate fi bun şi interesant în literatura franceză şi universală. Numărul pe care l am în faţă cuprinde proză şi poezie afro americană, un grupaj masiv de texte despre prozatoarea Marie Ndiaye, foarte de succes în Franţa, cronici şi comentarii literare etc. Cu litere mari, clare, pe hîrtia grunjoasă ca un bloc de desen a revistei, poezia publicată aici este la ea acasă. Semnalez grupajul de poeme ale poetei americane Patricia Smith, extrase din volumul Blood Dazzler, 2008, „consacrat urmărilor uraganului Katrina“, volum pentru care poeta a fost nominalizată la National Book Award. Apoi, „Les chroniques d’Alep“, poemele lui Fouad Mohammad Fuad, despre cum scrierea este o durere, iar poetul sau scriitorul – un călător în „valea sacră“. Revista dedică peste cincizeci de pagini unei teme – poetice, religioase, cum vrem s o luăm: Scara, scările. Aici, în această secţiune, graţie poetei şi traducătoarei Linda Maria Baros, sîntem prezenţi şi noi, românii, cu trei autori, respectiv trei poeme. E vorba despre Linda Maria Baros însăşi, apoi despre Paul Vinicius şi Marta Petreu, fiecare cu scara lui, pe care urcă sau coboară precum urcau sau coborau îngerii aceia din Carte pe scara lui Iacob. (A.)