REVISTA REVISTELOR

Trimestrialul sibian Euphorion consacră numărul 2 din acest an Centenarului Ştefan Aug. Doinaş, director de onoare al revistei înfiinţată de Uniunea Scriitorilor la Sibiu, în 1990. În editorial, redactorul şef, Dumitru Chioaru, citează cu emoţie memorabilele cuvinte cu care, atunci, în primele luni după revoluţie, Doinaş a susţinut în faţa conducerii breslei scriitoriceşti înfiinţarea noii reviste: „Aceşti tineri vor să împlinească un vis al tinereţii mele.“ Autorul evocă substanţiala contribuţie a poetului la împlinirea Euphorionului în anii săi de debut, implicarea sa în construcţia revistei şi ţine să sublinieze sensul etic al demersului critic: „Nu criticăm omul, ci opera sa. O operă care rămâne“.

Exegezele consacrate operei şi activităţii lui Ştefan Aug. Doinaş, concepute pe temeiul consideraţiilor critice formulate în editorial, sunt numeroase şi substanţiale. Gheorghe Grigurcu se ocupă de Dualitatea poeziei lui Doinaş, observând că „imaginea autoritară a universului ordonat cedează, făcând loc imaginii abisului, sentimentul pozitiv al integrării (im)personale e înlocuit de cel al dezintegrării“. În studiul Ştefan Aug. Doinaş – contexte, Cornel Ungureanu se opreşte asupra felului cum, în opera poetului, valorile locale au asimilat influenţele străine iar, uneori, le-au sublimat în valori literare superioare. El îl citează pe Doinaş care a repetat insistent că are puţine aderenţe la spiritul transilvănean. Ştefăniţă Regman redeschide un dosar pasionant de epocă, reproducând cuvântul rostit de Ştefan Aug. Doinaş la Conferinţa Naţională a Scriitorilor din mai 1977, pamflet încărcat de ironie acidă la adresa cenzurii.

Inedite, sau puţin cunoscute sunt relaţiile lui Doinaş cu Ungaria. O amplă şi documentată trecere în revistă a acestora realizează Farkas Jenø. Florilegiul de texte consacrate poetului aniversat este întregit de contribuţiile critice ale lui Al. Cistelecan, George Vulturescu, Iulian Boldea, Maria Cheţan, Florentina Răcătăianu, Anca Sârghie, Ion Dur.

Cu un sumar consistent, de ţinută, cu bogate ilustraţii, multe inedite, numărul omagial Ştefan Aug. Doinaş al revistei Euphorion, este un veritabil număr de colecţie. (R.C.)