PREMIILE UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA PENTRU ANUL 2021

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2021, alcătuit din Dan Cristea (preşedinte), Gabriel Coşoveanu, Andrea Hedeş, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon şi Răzvan Voncu (membri), luând în considerare cărţile nominalizate pentru anul 2021, a stabilit:

* Premiul pentru Cartea de Poezie: Horia Bădescu – Dinaintea ta merge tăcerea, Ed. Şcoala Ardeleană;

* Premiul pentru Cartea de Proză: Kocsis Francisko – Atelierul de pipe şi tutun, Ed. Cartea Românească;

* Premiul pentru Cartea de critică, eseu şi istorie literară: Vasile Popovici – Punctul sensibil – De la Eminescu la Mircea Cărtărescu, Ed. Cartier;

* Premiul pentru Cartea de teatru: Dinu Grigorescu – Teatru românesc contemporan, Ed. Academiei Române;

* Premiul pentru Cartea de debut (ex aequo): Bogdan Alecu – Cetatea, Ed. Niculescu; Ana Herţa – De nerostit, Ed. Limes;

* Premiul pentru Cartea pentru copii şi tineret (ex aequo): Corina Anton – Divina Comedie povestită pentru copii, Ed. Humanitas; Ştefan Mitroi – Poveştile cerului, poveştile pământului, Ed. RAO;

* Premiul pentru Cartea de traduceri din literatura universală (ex aequo): Jana Balacciu Matei – Confiteor – de Jaumé Cabré (traducere din limba catalană), Ed. Pandora; Marina Vazaca – Memorii de dincolo de mormînt, vol. I-II – de Chateaubriand (traducere din limba franceză), Ed. Vremea;

* Premiul Special: Ovidiu Pecican – Românii şi Europa mediană/ Contribuţii la tipologia culturală a Europei, Ed. Polirom; Andrei Oişteanu – Moravuri şi năravuri. Eseuri de istorie a mentalităţilor, Ed. Polirom;

* Premiul naţional, acordat de către Juriu, fără nominalizări: Mircea Mihăieş.

Comisia pentru Minorităţi, compusă din: Markó Béla (preşedinte), Octavia Nedelcu, Karácsonyi Zsolt, Ivan Kovaci, Dagmar Maria Anoca (membri), a stabilit Premiile Uniunii Scriitorilor din România – literatura în limba maternă şi literatura în limbile minorităţilor naţionale:

* Cărţi în limba maghiară: Király Ştefan (pseudonim: Káli István): Klastrom utca kettő (Strada Claustrului doi), proză, Ed. Prae Kiadó – Budapesta, Mentor Könyvek, Târgu-Mureş, 2021;

* Cărţi în limba sârbă: Slavomir Gvozdenovici: Гроница Севера (Febra Nordului), poezii, Ed. Agora, Novi Sad, 2019;

* Debut / Cărţi în limba maghiară: György Alida: Hármasszabály (Regula de trei), nuvele, Ed. Fiatal Írók Szövetsége, Budapesta, 2021.

Premiul ARIEL (Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare)

* Premiul pentru cea mai bună revistă: Discobolul (Cornel Nistea);

* Premiul pentru cea mai bună carte (ex aequo): Aproape totul despre Virgil Ierunca, Ed. Cartea Românească, acordat doamnei Alexandra Florina Mănescu; De mâine suntem pământ fierbinte, Ed. Paralela 45, acordat domnului Andrei Novac.

În cadrul Galei Premiilor U.S.R. a fost acordată Diploma de Excelenţă domnului Ion Cepoi, pentru contribuţia preţioasă şi consecventă la promovarea literaturii române contemporane.