Şedinţa Comitetului Director al USR

La data de 10 martie 2022 a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România. Şedinţa a fost condusă de preşedintele Uniunii, dl Nicolae Manolescu. Alături de membrii Comitetului au fost invitaţi directorii sau, după caz, redactorii-şefi ai publicaţiilor Uniunii Scriitorilor.

Comitetul şi invitaţii au ascultat informările conducerii Uniunii în legătură cu stadiul rezolvării problemelor legate de finanţarea revistelor Uniunii şi de indexarea sumelor cuvenite acestora. Au fost prezentate demersurile făcute de conducerea Uniunii pentru normalizarea situaţiei finanţării. Comitetul a analizat colaborarea cu Editura Art în administrarea Editurii Cartea Românească, planurile editoriale pentru anul 2022 şi de perspectivă. A fost ales un nou membru în comitetul de coordonare al Editurii Cartea Românească, în persoana criticului literar Vasile Spiridon.

S-a decis convocarea unei şedinţe de Comitet Director, respectiv Consiliu U.S.R., la data de 29 martie 2022.