MARTA PETREU, CALENDAR DAVID PRODAN

În 13 martie a.c., s-au împlinit 120 de ani de la naşterea marelui istoric român David Prodan (13 mart. 1902 – 11 iun. 1992). S-a născut într-o localitate budaidelenescă, satul Cioara din judeţul Alba. A fost cel mai mare istoric al Transilvaniei, pe care a cercetat-o din punct de vedere social, naţional, politic şi cultural. Este autorul unor studii monumentale despre istoria Transilvaniei în secolele XVII şi XVIII, în care marile acumulări pozitiviste de date pe care le-a adunat din arhive (s-a declarat mereu drept „arhivist“) au fost filtrate şi analizate printr-un aparat conceptual filosofic şi istoriografic. Printre cele mai importante studii ale lui David Prodan se află Supplex Libellus Valachorum (1948, ediţii revăzute şi adăugite 1984, 1998), unde reconstituie istoria formării naţiunii române, apoi cele două volume despre Răscoala lui Horea (1979). Prin mai multe lucrări ale sale, poate fi considerat istoricul ţărănimii din Transilvania. Claritatea şi puritatea scriiturii lui de istoric şi filosof îi transformă cărţile într-o proză de înaltă şi austeră frumuseţe. Deşi nu a fost mereu profesor la Universitate, prin discipolii lui, printre care profesorul Pompiliu Teodor, David Prodan a fost modelul de istoric şi de cercetător pentru generaţia mea echinoxist-optzecistă formată la Facultatea de Filosofie-Istorie a U.B.B.; inclusiv pentru mine.)