MUZEUL DE ARTĂ DIN CLUJ

MUZEUL DE ARTĂ DIN CLUJ trece, prin sentinţă judecătorească, în proporţie de trei pătrimi, în proprietatea urmaşilor unui negustor sibian, pe numele său Roşca, fost partener de afaceri cu Dionisie Bánffy, ultimul din ilustra familie care s-a aflat în posesia palatului. După cum se vede, nu trece nici măcar în proprietatea ultimilor Bánffy care mai sînt în viaţă. Predarea proprietăţii va fi făcută peste zece ani. Îmi amintesc că o parte a colecţiilor Muzeului provin de la Universitatea clujeană, şi anume donaţia Virgil Cioflec. Alte colecţii, de la Muzeul Ardeleana… Ce blestemată lege a restituirilor au făcut distinşii legiuitori români la începutul anilor 1990, încît orice poate fi revendicat, restituit, destrămat? Ungaria, aflată într-o situaţie asemănătoare, s-a descurcat mult mai bine, pentru orice proprietate în litigiu fostul proprietar este despăgubit în bani, iar suma de despăgubire este plafonată prin lege. Proastă lege avem. Proşti legiuitori am avut. Proaste veşti ne vin permanent în privinţa intituţiilor de cultură.