CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE

• Simona Popescu, Opera poetică, vol. I, prefaţă de Cosmin Ciotloş, Bucureşti: ROCART, 2021

 

• Simona Popescu, Cartea plantelor şi animalelor, Bucureşti: Nemira, 2021

 

• Eugen Uricaru, Viaţa unui fluture, nuvele, Bucureşti: Ideea Europeană, 2021

 

• Eugen Uricaru, Locuri părăsite, poeme, Iaşi: Junimea, 2021

 

• Alice Valeria Micu, Maşina de plâns, Zalău: Caiete Silvane, 2021.

 

• Ion Urcan, Secundele melcului (1972-2020), Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2021.

 

• Rodica Marian, Prag transparent, Iaşi: Scriptor, 2021.

 

• Adrian Rachieru, Politică şi canon literar, Vol. 1, Bucureşti: Eikon, 2021.

 

• Sorin Antohi, Jean-Jacques Askenasy, Oameni şi patrii. Istoriile şi geografiile identităţii, Iaşi: Polirom, 2021.

 

• Ştefania Mihalache, Cronica Akasha, Bucureşti: Nemira, 2021.„

 

• Ştefan Baciu, O sută şi una de poezii, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2021.