NUMELE SCRIITORILOR

I. Negoiţescu, nu Ion Negoiţescu; G. Călinescu, nu George Călinescu; E. Lovinescu, nu Eugen Lovinescu; G. Ibrăileanu, nu Garabet Ibrăileanu. Dacă nici numele autorilor nu le scriem cum şi l-au scris ei pe copertele cărţilor lor, atunci cum am putea avea pretenţia că le înţelegem textele?, orişicît, mai lungi şi mai complicate decît felul cum şi le-au semnat. Cele mai multe reviste literare de azi admit scrierea incorectă a numelor acestor scriitori şi publică texte de ei sau despre ei cu numele lor greşit. Nu dau, deocamdată, numele revistelor, editurilor, autorilor care scriu greşit numele acestor scriitori, probabil şi-al altora.