ION VARTIC, LAUDATIO COSMIN CIOTLOŞ

Descoperit şi lansat de profesorul Nicolae Manolescu, Cosmin Ciotloş şi-a dat şi doctoratul cu acesta, şi anume, cu o teză despre una dintre creaţiile instituţionale ale criticului şi istoricului literar Manolescu: Cenaclul de Luni. Extinsă, teza a devenit anul acesta o carte impozantă, Cenaclul de Luni. Viaţa şi opera (Pandora Publishing, 2021). Ne aflăm în faţa unei exegeze pasionante, care se citeşte ca un roman ideatic şi evenimenţial al preistoriei şi al istoriei generaţiei optzeciste, cu toate tribulaţiile pe care le-a avut aceasta în accidentatul ei parcurs. Criticul îşi contruieşte într-un mod ingenios, aş zice muzical, structura, subcapitolele preponderent teoretice şi conceptuale alternînd contrapunctic cu acele preponderent istorico-literare. Este o carte excepţională despre marea generaţie optzecistă din literatura şi cultura noastră.