UN AUTOR DISCRET

Colinda de pe coperta 4 a revistei noastre este luată din volumul Nicolae Al. Mironescu, Poeme, ediţie îngrijită, cuvînt înainte şi desene de Maria Alexandrescu Vianu, Bucureşti, Editura Anima, 2019. Din cuvîntul-înainte al volumului am aflat că autorul, Nicolae Al. Mironescu (1921-1969), a fost etnograf la Institutul de Studii Sud-Est Europene şi, totodată, un poet discret, care îşi arăta versurile numai cîtorva aleşi. Volumul de faţă, din care am transcris delicata colindă, a fost editat de dna Maria Vianu, în semn de omagiu şi aducere aminte la împlinirea a cincizeci de ani de la moartea poetului; cuprinde poeme delicate, cum înţelegem că a fost şi autorul. În viaţă şi în poezie, Mironescu îşi inventase un personaj, Paiaţa, pe seama căreia punea tot felul de experienţe. Mai tulburătoare este însă o altă informaţie pe care ne-o dă prefaţa, şi anume aceea că Nicolae Al. Mironescu avea o atracţie intensă pentru moarte, şi că şi-a curmat zilele în urma unui diagnostic grav, dar care s-a dovedit ulterior a fi fost eronat. Poemele din volum provin din arhiva personală a dnei Maria Alexandrescu Vianu, care a fost colegă cu Mironescu şi a primit o copie de la acesta. (M.V.)