NICOLAE AL. MIRONESCU, COLINDĂ

Şapte mii de greieraşi

Şi cu zece îngeraşi

Peste haturi au plecat

Pe cel sfînt de-au căutat

 

Lîng-o iesle-ndepărtată

În lumină îmbrăcată

Unde-n lume s-a ivit

Pruncul cel neprihănit.

 

Chiar şi-un lup, jivină crudă,

Curios vrea să-l audă

Pe cel prunc cum gungureşte,

Pe cel prunc care zîmbeşte.

 

Fără frică mieii zburdă,

Lîngă lup, jivină crudă,

Căci în lume s-a ivit

Duh din duh neprihănit.

 

Boului talanga-i sună,

Pe cînd mama cu o mînă

A gonit o gîză care

Pruncului îi dă tîrcoale.

 

Înspre staul, pe cărare,

Se tot urcă dinspre vale

Şapte mii de greieraşi

Şi cu zece îngeraşi

 

Pruncului să îi închine

Trei răsuri şi trei sulfine.