Poeme de Lucian Vasiliu

A şaptea oară la Chişinău

 

Pe Aleea Clasicilor, în luna august,

de Ziua Limbii Române –

roi de albine, ca nişte zâne!

 

De pe limba mea de „Rosa canina“

cad monade cu nume feminine,

Raise, Marii, Valentine

 

Din platani occidentali

se rostogolesc frunze uscate

ca peste Urali,

cu nume vechi, latine şi slave

între SALVE şi AVE!

 

Un soldat transnistrean

(„că nu-i ungurean, nice moldovean,

nu e nici muntean!“)

bate pas de defilare

pe versurile preotului militar

Mateevici

 

O precupeaţă, robustă,

mă abordează

(sub braţ cu Dicţionarul lui Stati):

„Când mai viniţi pi la noi,

să vă îmbrăcaţi cuviincios!“

 

Pe tricoul meu negru

scrie cu portocaliu

„Radio Europa liberă“!

 

 

Dealul Mocrea UM 01954, odinioară

 

– Culcat, soldat! Salt înainte!

Rezistent prin cultură, da?

Tu, mânz,

nu vei avea merinde de prânz!

Te dai nepotul junimistului

Ion Slavici?!

– Culcat! Salt înainte!

De acolo, aici!

 

Domnule Federico Garcia Lorca,

Tratatul de la Varşovia nu e mijorca!

– Joacă, soldat:

Salt înainte! Culcat!

 

Sus, pe dealul Mocrea,

să vezi Budapesta, Bratislava, Viena

şi, mai departe, Freiburg şi Barcelona!

Ştiu că visaţi Occidentul

şi o noapte cu Madona!

 

Salt înainte! Culcat!

Acesta nu e un samizdat!

 

Pe loc repaus, soldat!

 

 

Cu Emil Hurezeanu prin urbe

 

Ne zărisem, în hărmălaie, în mulţime,

la Praga

în imposibilitate de a ne strânge mâinile,

printre turiştii-ciorchine,

ca într-un stup de albine

 

Muza mea se rătăcise în Agora –

o căutam, bezmetic,

înveşmântat în umbra răcoroasă a lui Kafka

 

La Iaşi, în schimb,

toată lumea îl recunoştea:

– Ce „lecţie de anatomie“ ne-aţi oferit odinioară!

– Suntem din Constanţa! Fiica noastră

vă adoră! Acceptaţi o fotografie

cu familia noastră dobrogeană?

– Vă ştiu de la televizor! Vreţi să ne fiţi oaspete

în „Mahalaua celestă Ţicău“, a magistrului Ursachi?

– Postul nostru de radio ar fi onorat…

 

Columbele din Piaţa Unirii formaseră, în zbor,

un fel de hartă veche a României.

Lucrările de restaurare de la Palatul Braunstein

se încheiară brusc

 

La vederea Excelenţei Sale,

Turlele Mitropoliei umblau desculţe

pe urmele lui,

florăresele îşi dezveleau sânii

şi solicitau autografe

 

Era decembrie. Ca un fel de septembrie.

O pisică pe gardul patriarhal

privea bunăstarea inutilă

din curtea vecinului –

se şerpui în ogradă,

intră într-un fel

de tunel Brexit

 

Şi noi tot o aşteptam

şi ea nu mai ieşea

 

– Şi noi tot o aşteptăm

repetă Excelenţa Sa, poetul Emil Hurezeanu

 

 

Motanul Foxis sub masa de scris

 

Se clatină masa. Mâna dreaptă îmi tremură

ca la seismul din primăvara anului 1977,

când celebram, printre ruine, 100 de ani

de la Războiul de Independenţă,

când îmi aminteam copilăria cu sania

pe străzile în pantă

cu numele istorice Griviţa, Poradim, Plevna

 

Se clatină masa

mişcată de prepoziţii în acuzativ,

în lumină piezişă

strecurată dinspre Budapesta spre Bucureşti

dinspre Chişinău – Criş spre Chişinău

dinspre satul lui Lucian Blaga, Lancrăm

înspre cotuna lui Grigore Vieru, Pererita

(Astfel se scurge Apusul spre Răsărit,

spre Răsărita)

 

Se clatină masa.

Sub ea, se hârjoneşte seducător

motanul Foxis, un fel de detectiv

atent la toate mişcările mele imprudente

de scriptor

pe cale de dispariţie

 

29.12.2018

Din volumul „Umbra cu capul spart“, aflat în lucru