REVISTA REVISTELOR

• Citim, în Luceafărul (nr. 5, mai a.c.) un scurt eseu despre imaginarul blagian: Blaga ca un Anteu ce-şi recapătă puterile prin contactul cu pămîntul; autor, Dan Cristea.

• În Scrisul românesc, numărul (nr. 6/2020) o proză-reportaj de un dramatism acut publică Adrian Sângeorzan. El descrie, cu o frază nervoasă şi expresivă, experienţa lui de medic ginecolog într-un spital din New York, Queens, unde lucrează, de treizeci de ani, la sala de naşteri. Acum, în condiţiile dure, înspăimîntătoare, ale pandemiei COVID-19, cînd, vorba lui, femeile continuă să nască, Adrian Sângeorzan narează scene de spital. El nu face literatură ci descrie ceea ce vede şi trăieşte. Din cauza asta, paginile lui sînt proză de cea mai înaltă calitate.