SCRISORI ŞTEFAN BACIU-LUCIAN BOZ

I

 

/Adresa/: Lucian Boz, Box 1538/gpo, Sydney, nsw, 2001

Vedere cu un tablou din Le Musée de Foche

Paris, 4-9-72

 

Dragă Lucian Boz,

Îţi trimit aceleaşi gânduri (dragi) din vacanţa „sălbatecă“1 Am fost în Berlin (W) şi Viena; te-am evocat, ai fost prezent! Cu Gherasim Luca, Ionel Jianu, Virgil Ierunca2. Toamna bate la geamurile pariziene, unde Brauner3 e pe toate gardurile cu afişele splendidei expoziţii!

Cartea apare la 15-20 ale lunii. O vei avea „par avion“, aşa cum merge spre D-ta iubirea veche a lui, Ştefan Baciu

 

Note

1 În acel an, Ştefan Baciu a făcut o vizită în Europa, în primul rând la Paris, apoi la Berlin şi Viena, de aceea o porecleşte „sălbatică“, pentru că a putut să-şi facă toate poftele. La Paris, s-a întâlnit cu scriitorii românii de mare succes, precum Mircea Eliade, Emil Cioran şi Eugen Ionescu, dar şi cu unii dintre foştii colegi de scris şi gazetărie, Gherasim Luca, Ionel Jianu şi Virgil Ierunca. Probabil şi cu Horia Stamatu care scrie despre el în „Limite“, nr. 14/1973, iar Nicolas Catanoy, în „Books abroad“, nr. ian. 1974. Despre volum vorbeşte şi Mihai Niculescu la Radio Londra în decembrie 1973.

2 Grup avangardist despre care a scris în „Mele“: poetul Gherasim Luca (1913-1994), Ionel Jianu, critic de artă (1905-1993), Virgil Ierunca (1920-2006), soţul Monicăi Lovinescu.

3 Victor Brauner, pictor avangardist, care tocmai atunci avea expoziţie la Paris.

 

 

II

 

/Carte de vizită: Profesor Ştefan Baciu/           18-I-1973

 

„Cred, dragul meu Lucian Boz, că îţi vor fi ajuns câteva exemplare, aşa cum ai cerut în scrisoarea primită la Paris! Cu dragoste veche, Ştefan Baciu

 

 

III

 

/Saşa Pană, str. Dogari 36, tel. 11.99.40, Bucureşti./

Honolulu, 25-4-73

 

Dragul meu, dragii mei, ieri – duminecă 5 noiembrie – spre ora prânzului. Aud soneria. Eram în aşteptarea copiilor. Dar era factorul, care, în această zi a săptămânii, îmi depune în cutie doar ziarul. Îmi aducea neverosimil de prost – după o călătorie de cinci zile doar – Poemele poetului (mereu tânăr)1 Ceea ce a risipit şi norii de pe cer! Deocamdată am privit-o, am pipăit-o: se prezintă încântător. Prefaţa lui Lucian Boz e o admirabilă poartă spre inima cărţii. A găsit fiecărei afirmaţii suport de elocvente citate. Ce să mai spun de contribuţia iluştrilor Iancu, Harold2! Atâtea active să-ţi trimit pe puntea unui curcubeu un grand mersi.

Notă: Baciu îi scrie lui Boz pe o pagină xeroxată dintr-o scrisoare către el trimisă de Saşa Pană, din care a dat doar pagina de început. Apoi adaugă pe xerox-ul respectiv aceste cuvinte:

„Honolulu, 25-4-73. Dragul meu: mulţumesc pentru scrisoarea ASTA, de la Saşa Pană;3 în ţară e teroare. Cei care confirmă cartea, spun «scrisoarea»! (Ca un unchi de 82 de ani!). Am să fiu la Paris, unde dau de d-ta. Scriu curând, cu drag Ştefan Baciu.“

 

Note

1 E vorba despre o nouă ediţie a Poemelor poetului tânăr, Honolulu, 1980, prefaţată de L. Boz, ediţie reluată sub forma unui studiu critic : Lucian Boz; portret. Marcel Janco, coperta Jacques Hérold, Colecţia Start, Madrid, 1972.

2 Ilustratorii acestei ediţii.

3 Saşa Pană (1902-1981), unul din principalii animatori ai avangardismului românesc, memorialist, autor al volumului Născut în 02.

 

IV

 

/Bilet cu scris de mână/

Honolulu, 24-8-73

 

Dragul meu Lucian Boz, mesajul Dtale transmis în Honolulu mi-a sosit la Paris, după plecare Dtale ! păcat! Apoi, n-am putut scrie: Franţa refuză poşta pentru Australia! Sper să putem relua firul întrerupt.

Te salut cu veche dragoste, Ştefan Baciu

 

 

V

 

Honolulu, 12-12-74, bilet de mână

 

Dragă Lucian Boz, îţi trimit câteva numere din această excelentă (unica!) revistă social-democrată în usa şi un „mele“. Cartea lui Cugler s-a mai amânat, acum până în februarie, cred. Am făcut ieri a doua corectură şi am reexpediat-o la Madrid.

Te salută cu veche prietenie, al tău, Ştefan Baciu

 

 

VI

 

Paris, 25-6-75, autogramme, par avion

 

Dragă Lucian Boz: ce păcat că s-au încrucişat căile noastre la Paris; eu eram în provincie la prieteni şi la întoarcere, d-ta nu mai erai!

Te-am evocat însă cu Ionel Jianu, Ionescu şi Cioran, care te iubesc ca şi mine! Cecul a sosit şi ţin să îţi mulţumesc. „Apunake“ a apărut1. Aşa că zilele astea ar urma să se expedieze la „subscriitori“, între care şi Dta, mi se pare însă că amicul care se ocupă de asta (la Madrid) e bolnav. Nici eu nu sunt 100% la înălţime: criză de… prostată, chiar o eventuală operaţie, al cărei gând mă scoate din sărite şi, în plus, Mama2 pleacă mâine cu avionul în W-Berlin, unde ar urma s-o văd în 4. Sunt cu totul desorientat, sper însă ca, până în cele din urmă, să se poată rezolva totul; până una alta înghit pilule şi injecţii: o avere ! (Insurance-ul din Honolulu e aici doar pentru „emergency“). Sper că ţi-au sosit caietele „Mele“, 30 şi 31. La toamnă, dacă totul e normal, îl scot pe 32. De aceea, cecul Dtale a fost şi mai venit la timp! Cioran mi-a istorisit despre splendida masă.

Ştefan Baciu

Note

1 E vorba despre cartea de proză a lui Grigore Cugler (1903-1972), Apunake şi alte poeme, tipărită la Madrid de Ştefan Baciu, ca ediţia a doua a acestei cărţi.

2 Mama poetului, trăitoare la Braşov, venită în Germania spre a-şi vedea fiul.

 

VII

 

/antet: Ştefan Baciu, Hawaii-Haikus…/

Honolulu, 8-2-1977

 

Dragă Lucian Boz,

cu mulţumiri, am primit plicul (cu poza) din 3-2. Da, părul nostru nu mai e, vai, vai, acelaşi din 1930, când alergai cu mine (aveam 12 ani!) să „vânăm“ autografele lui Lovinescu, Ilariu Dobridor,1 Romulus Dianu2 Sell3, Camil Petrescu, N. Davidescu4! Fuit fondam Illioneum! Azi, nici măcar numele nu-mi poate apare acolo, ca şi al colegului Heine sub Hitler! Sper că ai primit caietul „Mele“ 36; cel care urmează e închinat în întregime celor 70 de ani ai lui Francisco Amighetti5 poetul, prietenul din Costa Rica (unde recent, mi-a apărut volumul de eseuri). Momentan în afară de cursuri fac expediţia lui „Mele“, unde sunt, în afară de „Mecena“, corector, om de servici, uşier, contabil, redactor-şef, administrator, „şlepăr“, public-relation, „ţuţăr“; dar mai cu seamă, vechiul dtale prieten care te salută cu drag, Ştefan Baciu.

 

Note

1 Ilariu Dobridor (pseudonim al lui C-tin Iliescu Cioroianu, 1908-1968), poet şi eseist, colaborator la „Gândirea“.

2 Romulus Dianu (1905-1975), prozator şi eseist făcând parte din gruparea „Gândirii“.

3 Diminutiv necunoscut.

4 N. Davidescu (1886-1954), poet şi eseist, cu activitate critică bogată.

5 I-a dedicat broşura Francisco Amighetti, Heredia, 1985, după ce, anterior, îi publicase trei poezii într-o plachetă de buzunar intitulată Trei poeme de Amighetti, ed. Cuvântul, 1966, colecţia „Sirena“ nr. 2 Poeziile sunt: Autoportret în bar, Îmi va lipsi provincia şi Tramvaiul cartierului meu.

 

 

VIII

 

Honolulu, 1-6-1977

 

Dragă Lucian Boz,

m-am bucurat primind mesajul D-tale din avion; nu, eu nu plec la Paris, anul acesta. Mira1 e în Grecia şi va fi la Paris cam în jurul lui 18-20 iunie. Aşa că regretăm mult că nici de data aceasta nu ne „potrivim“ ca să ne vedem.

Textul despre mine era de Virgil Ierunca*, nu de Ion Caraion!2 Iar despre Jurnalul lui bietu Şuluţiu3 am scris un lung comentariu şi îţi voi expedia o copie, când va apare. Eu ştiu „din fiica lui“ că era destinat să fie ars. Acest „comerţ al morţii“ făcut de familia lui sub presiunea securităţii e odios („editorul“ jurnalului,4 de altfel, e ofiţer al Securităţii şi textul a fost pare-se confiscat când Şuluţiu s-a sinucis, lucru care e ascuns şi el: în rsr toată lumea e fericită, nu se sinucide nimeni!).

Am în lucru „Mele“ în care, la toamnă, va apare textul Dtale despre F. Corsa,5 ţii minte vila de pe Livada Poştei6, în acel ireal şi îndepărtat 1930, cu Iancu7, Costin8, „Menalque“9?! Şi eu, „vânând“ autografe! A fost odată?!

Eu sper să îmi petrec luna iulie în Mexic, apoi mă reîntorc; acolo îmi va apare ed. a ii-a a Antologiei surealiste10, s-au epuizat 2.500 de exemplare, ceea ce e un lucru rar! Îţi urez petrecere frumoasă la Paris. Sper să ne putem vedea curând, undeva! Te salut, cu veche dragoste, al Dtale, Ştefan

 

Note

1 Mira Simian, soţia lui Ştefan Baciu, poetă şi pictoriţă, originară dintr-o familie înstărită din Rm. Vâlcea. Moartea ei a provocat o adevărată dramă poetului, întrucât cancerul a evoluat galopant, iar el a vegheat-o zi şi noapte cu mare devoţiune.

* Articolul lui Virgil Ierunca e intitulat Ştefan Baciu şi cultul prieteniei.

2 Ion Caraion, pseudonim al lui Stelian Diaconescu (1921-1986), poet, stabilit în 1981 în Franţa.

3 Octav Şuluţiu (1909-1949), critic literar, profesor de franceză la Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov la care a învăţat Ştefan Baciu. În „Cuvântul românesc“ din iulie 1977, Ştefan Baciu face o amplă analiză a acestui jurnal sub titlul Însemnări pe marginea unui „Jurnal“ de Octav Şuluţiu, conchizând: „Cei care au decis publicarea acestor biete caiete, au dat dovadă nu numai de o desăvârşită lipsă de tact şi de gust (ca să nu mai vorbim de nerespectarea „limbii de moarte“), ci, mai cu seamă de o flagrantă lipsă de etică şi de onestitate, dacă nu „ştiinţifică“, în orice caz, omenească“.

4 Editorul jurnalului lui Şuluţiu este Nicolae Florescu (1942-2013), memoriile lui Şuluţiu apărând cu numeroase croşete în colecţia „Restituiri“ a editurii Dacia, în 1975. Era ginerele poetului comunist Dumitru Corbea.

5 Jacques Costin, unul dintre poeţii avangardei româneşti.

6 Livada Poştei este strada pe care se afla casa profesorului Baciu, tatăl poetului, devenită cunoscută în mediile literare prin întâlnirile literare organizate de Ştefan Baciu aici. Între profesorii lui de liceu se numără şi Emil Cioran, iar pasiunea sa pentru literatură şi dorinţa de a-i cunoaşte personal pe scriitori vremii, l-a determinat să alcătuiască un album cu o serie de epigrame sau cuvinte de duh scrise de aceştia, album pe care el l-a completat şi în anii următori când a călătorit la Bucureşti. fiind condus la Capşa, de L. Boz, pentru a-şi îmbogăţi albumul. Relaţia lui L.Boz ţine şi de acest amănunt biografic din viaţa lor, la care face adeseori trimitere poetul în scrisorile lui către Lucian Boz.

7 Marcel Iancu, pictorul avangardist de origine israelită, iniţiator alături de Tr. Tzara a mişcării dadaiste la Zurich.

8 Jacques Costin.

9 Menalque.

10 Sub titlul Surrealismo Latinomaericano.Preguentes y resquestas, antologia menţionată a apărut la Valparaiso în 1979. Prima ediţie a apărut în 1974, fiind recenzată de Octavio Paz, în „Plural“ nr. 35 din august 1974 şi Adrian Marino, în „Neohelicon“, nr. 1-2/1974

 

 

IX

 

Honolulu, 18-6- 77

 

Dragă Lucian Boz,

Răspund mesajului Dtale din 10/6, „parizian“, pentru care îţi mulţumesc. Da, Mira este în Grecia, de unde pe la finele lunii în curs va reveni la Paris, eu urmând, probabil, să petrec luna iulie în Mexico, văzând editori (!) prieteni vechi şi noi. Cred că ţi-am spus că acolo se prepară cea de a 2-a ediţie a Antologiei surealiste, ale cărei prime 2.500 de ex/emplare/ s-au epuizat. De la Ionel Jianu şi Ierunca mai primesc câte un bileţel, Vlaicu1 îmi scrie lungi scrisori, ceilalţi sunt prea mari şi ocupaţi – îi văd când mă duc la Paris şi asta mă bucură! Momentan scriu, în portugheză, amintirile anilor de la Rio de Janeiro (1953-1962), pe care le-am trăit – din plin – lângă marele Carlos Lacerda2, plecat dintre noi fulgerător, în mai, la numai 63 de ani. Am în sertar 200 de pagini de manuscris! Poezii multe, în română, spaniolă, portugheză, fiecare limbă, un alt segment de viaţă!

Te salut cu mereu caldă şi veche prietenie, al Dtale, Ştefan Baciu

 

Note

1 Vlaicu? Probabil dintre prietenii braşoveni stabilit în Vest.

2 Carlos Lacerda, om politic brazilian, cu care a colaborat susţinându-l politic, la o serie de publicaţii din Brazilia şi alte ţări sud americane.

 

 

X

 

Honolulu, 31/8-977

 

Dragul meu Lucian Boz,

Reîntors dintr-o scurtă vacanţă, mă grăbesc să-mi pun la punct corespondenţa şi răspund epistolei Dtale din 28/7, pentru care îţi mulţumesc. În Honolulu am găsit un munte de poştă, „meetinguri“ la facultate, o serie întreagă de treburi, care ne readuc în rutina cea de toate zilele. Caietele „Mele“, în care apare omagiul lui F. Corsa, ar urma să apară în noiembrie; e un caiet monografie, în întregime dedicat marelui scriitor şi poet bolivian Tristan Marof1. (Am să încerc totuşi să aflu un loc paginei lui Rey2. Din ţară a venit trista veste a plecării lui Emil Botta3, desigur unul din prea puţinii poeţi mari care mai rămăseseră. Jebeleanu4 („al nostru“), după o viaţă de conformism şi stalinism, văd că devine „rebel“ şi publică texte pline de o adâncă melancolie, ceea ce e „ceva“ în era aceasta de „optimism“!. Au mai murit Virgil Gheorghiu5, Camil Baltazar6 şi Dragoş Vrânceanu7. Botta era cel mai bătrân. Mira a adus din Grecia o serie de tablouri, care au plăcut mult. Lucrează cu mare entuziasm şi uneori fără oprire. De la Ilenciu?8 primesc uneori o scrisoare. Cei din ţară nu mai scriu, a intrat frica în ei! Eu fac parte dintre „fugari“ şi deci… periculos.

Te salut cu veche dragoste, al Dtale, Ştefan Baciu.

 

Note

1 Ştefan Baciu dedică acestui poet un număr din „Mele“, şi apoi volumul Tristan Marof de cuerpo entero, apărut în La Paz în 1979

2 Christin Rey e un tânăr poet din Sydney recomandat lui Baciu de Lucian Boz.

3Emil Botta (1911-1977), autor al Întunecatului April, poet apreciat de generaţia lui Baciu

4 Eugen Jebeleanu, originar din Braşov, era un vechi cunoscut al poetului şi al familiei sale.

5 Virgil Gheorghiu (1908-1977), poet, autor al volumelor Tărâmul celălalt şi Cântece de faun, mult apreciate de poeţii tineri ai epocii. Ştefan Baciu îl include într-un Triptic versificat din „Mele“ 1973, alături de Simion Stolnicu şi el însuşi.

6 Camil Baltazar (1902-1977), poet, prieten cu Ştefan Baciu. A scris în „România literară“ nr.55 (13 mai 1933) textul Un nou poet român descoperit de o revistă germană, text aflat în arhiva Lucian Boz.

7 Dragoş Vrânceanu, poet şi traducător, decedat în 1977.

8 Ielciu? Identitatea acestuia ne scapă

 

 

XI

 

/antet: University of Hawaii at Manoa…/

Honolulu, octombrie, 1977

 

Dragul meu Lucian Boz,

Îmi îngădui să mă adresez Dtale, propunându-ţi planul celei mai recente iniţiative editoriale, pe care în cadrul „Caietelor Internaţionale de Poezie, Mele“, care, precum vei şti, se publică în Hawaii din 1965, avea de gând să o realizeze, cu începere din 1978, în Honolulu.

Preocupat de divulgarea literaturii, şi mai cu seamă a poeziei române în exil, am hotărât să public o colecţie de albume de poezie, în care poetul şi artistul plastic să poată colabora deopotrivă. Primul album urmează să fie Îngerul malagambist din Insula Oahy1, de semnatarul prezentei scrisori.

După cum arată titlul este vorba de evocare lirică a vieţii bucureştene din deceniul 40, transpusă într-un peisajiu tropical. Poemele sunt ilustrate cu 12 desene inedite de Gion2, cunoscutul pictor şi caricaturist bucureştean, care este şi autorul unei excepţionale coperte în culori, O scrisoare-prefaţă de Gaby Michailescu,3 scriitorul şi gazetarul cunoscut ca autor al memoriilor lui Iancu Brezeanu,4 Amintiri, vinurile mele, el însuşi „inventator“ al noţiunii de „malagambism“, evocă toată epoca şi frământările ei,

Primele zece exemplare ale albumului, numerotate de la 1 la x, sunt semnate de autor, conţinând în afară de cele 12 desene, un original de Gion, preţul lor înainte de apariţia albumului fiind de us 50 (cincizeci us) exemplarul.

Exemplarele obişnuite ale ediţiei, numerotate de la 11 la 100, conţinând reproducerile desenelor de Gion, costă us 20 (douăzeci exemplarul.

Încredinţat că vei înţelege şi vei sprijini acest efort editorial destinat difuzării şi apărării poeziei în libertate, aş dori să adaug că sper a putea publica albumul în prima jumătate a lui 1978.

Cu alese gânduri şi cele mai vii mulţumiri anticipate, rămân al D- tale, cu drag, Ştefan Baciu

 

Note

1 Volumul Îngerul malagambist în insula Oahu a apărut la Honolulu în 1979.

2 Gion, desenator şi caricaturist, ale cărui lucrări sunt folosite de Baciu în paginile revistei „Mele“.

3 Gaby Michailescu, autor de amintiri din teatru.

4 Iancu Brezeanu, actor şi memorialist.

 

 

XII

 

Honolulu, 13-10-77

 

Dragă Lucian Boz,

Mulţumesc pentru cuvintele calde din 8-X, care, ca de obicei, mi-au făcut o mare bucurie şi mă bucur că „Mele“ ţi-a plăcut. A fost un caiet care a fost zămislit cu mare grije. Nu e vorba doar de „amintiri braziliene“, în portugheză, (49-62), pe care le copiez pe „curat“. Cele din România, cam 1400 de file de caiet, trebuie revăzute şi copiate – dar cum şi unde să apară? Ar fi „ochii din cap“, circa 800 de pagini de carte plus ilustraţiile?! Iată – „riscurile exilului“, dragul meu! Nu văd, momentan, nici un fel de „soluţie“!. De când mă tot autoexilez, am cheltuit mii de $ din leafa de belfer! Când mai am dublete, ţi le expediez cu plăcere; azi a plecat /la/ „Micron1“, aveam câteva. Munteanu2 o duce şi el tare greu cu $. Am ajuns în era atomică, înapoi la boieri*! În schimb spanacul „dacic“ din rsr e scos pe hârtie de lux. Flaviu3 şi Saşa Pană scriu… bisect.! Numai eu şi Dta ne luptăm cu punctualitatea – şi îţi mulţumesc!

Bune salutări de la Mira. Îţi strâng mâna cu vechea mea prietenie, al Dtale, Ştefan Baciu

 

Note

1 Revistă ce apare în limba română la New York.

2 Poetul Ştefan Munteanu stabilit la New York scoate revista „Micron“ la care colaborează şi Şt. Baciu. Corespondenţa dintre ei a fost publicată de noi.

3 Flaviu? Prieten de la Paris neidentificat al lui Baciu. La moartea Mirei îi trimite o sumă de bani. De altfel, trebuie să se remarce faptul că Baciu primea numeroase ajutoare băneşti de la Boz şi alţi prieteni din străinătate.

 

 

XIII

 

Honolulu , 28-10-77

 

Dragă Lucian Boz,

Splendidă maşina de scris, felicitări! Şi să-mi scrii (iar) cronică literară despre poeţi! Ţin să îţi mulţumesc mult pentru mâna de ajutor şi cec, să vedem dacă izbutesc! Sunt încăpăţânat şi s-ar putea!…Te voi ţine la curent. Duc „lupta“ ca „one man army“ (nu „team“) şi uneori gâfâi, alteori mai… înjur! Dar mă salvează prieteni ca Dta! Te-ai gândit oare că la anul împlinim 48 de la… „cunoştinţă“?! Mereu mă gândesc cu emoţie la „turul“ de autografe cu Dta! Albumul – vai – dispărut! Saşa Pană, „bietul“ e general, are pensie bună“ Sunt alţi mai de plâns ca acest amic atât de atent, fost suflet al lui „unu“, azi redus la tăcere sau la „poeme cuminţi“. Uneori îmi scrie; cel mai asiduu e Carandino1, cu care Mira a stat mult la Atena! Un om de curaj admirabil! El ar fi mai de plâns, dar el nu se… plânge.

De la B. Flaviu, nimic“. Îngerul „Mele“ 34 are un excelent ecou din Sydney „rasă“ care se duce: umanist-socialist!

Fireşte că „Mele“ va publica poemele lui Rey. Acum încă expediez $ 39! Totul, de unul singur, fără „helper“, fără ajutor, dar… înainte! Salutări de la Mira. Te salut cu veche dragoste, al Dtale, Ştefan Baciu.

 

Notă

1 Nicolae Carandino 1905-1996, cronicar plastic şi dramatic, pnt-ist, director de teatru, colaborator la „Mele“. În 1975 îi închină în „Mele“ această strofă: „oceanul îşi înstrună-n noapte/concert din nicăieri şi fără încotro-/în crengi pocnesc lămâi răscoapte/ eu îl salut tăcut pe N. Carandino“.

 

 

XIV

 

Honolulu, 1-12-1977

 

Lucian Boz, dragul meu,

Mulţumesc pentru cecul $ 2 şi rândurile din 24-11. Deseori mă gândesc la „turneul după autografe, când m-ai dus la Capşa (avem 12 ani!) , la „Curentul“, de la „Sburătorul“ la „Cultura naţională“. Albumul a pierit – dar l-am refăcut în „Albumul meu cu autografe“, capitol din amintirile mele; Răcăciuni,1 Eftimiu,2 Camil Baltazar, Sergiu Dan,3 Camil Petrescu, Ion Pas4, Al. Rosetti,5 Romulus Dianu – „ubi sunt“?! Închipuie-ţi că am putut reconstitui multe autografe din memorie, de câte zeci de ori le-am citit?! La noi încep examenele peste 2 săptămâni; „Mele“ cu poemele lui Rey sper să apară în ianuarie, anul xiii, ce zici? (Ca fost editor al lui „Ulise“ ştii ce e asta!) Înmiesc mulţumirile şi te salut ca „un copil mic“. Vechi devotat, al D-tale, Ştefan Baciu, 59 de ani.

 

/Marginal: / Cred că ai aflat de ultimele decese: Emil Botta, Dragoş Vrânceanu, Camil Baltazar, A. Demian (pictorul), Theodor Solacolu (Ţuţibey), Virgil Gheorghiu!!

 

Note

1 Isaia Răcăciuni, pseudonim al lui Isaia Nacht, (1900-1976), bun cunoscător al vieţii literare bucureştene şi al boemei ei.

2 Victor Eftimiu, poet, dramaturg, prozator, autor de amintiri, colaborator la rubrica din „Libertatea“ deţinută de el.

3 Sergiu Dan(1903-1976), prozator, prieten din ţară al poetului.

4 Ion Pas (1895-1974), om de stânga, membru al Partidului Social-Democrat, şeful direct al lui Ştefan Baciu, pe care l-a sprijinit la numirea în diplomaţie şi plecarea din ţară. Director al revistei „Gluma“ la care a colaborat Baciu.

5 Alexandru Rosetti, profesor şi memorialist, directorul editurii Fundaţiilor Regale

 

 

XV

 

Honolulu, 8-2-78

 

Dragă Lucian Boz,

Eu am răspuns ultimei Dtale misive. Să se fi pierdut ? De asemenea am trimis un colind-felicitare. Nu am idee de ce nu-ţi scriu Ierunca, Florian, S. Pană. Mira a fost operată la 28/12 de cancer – o tragedie căzută din senin pe capul ei, al nostru. Acum a început chimioterapie, medicul e optimist. Cred că poţi să-ţi închipui ce înseamnă un lucru ca acesta. Nu mai pot deci răspunde cum aş dori la toată corespondenţa; „Mele“ 40 va apare (dta ai scos 4 caiete „Ulise“, ştii ce e asta!) cu poemele lui C. Rey; – vei primi cele 2 exemplare solicitate, la timpul său. De „Micron“ nu ştiu  cum se descurcă Munteanu.

Te salut cu vechi sentimente, al Dtale, Ştefan Baciu

 

 

XVI

 

Honolulu, 5-4-78

 

Dragă Lucian Boz,

m-am bucurat, primind scrisoarea D-tale; starea Mirei este, în cel mai bun caz, staţionară şi chimioterapia extrem de dură, prin „efectele laterale“. Curajul ei este exemplar, dar durerile o chinuiesc. Medicii spun că e „prea devreme“ ca să poată spune „ceva“…

Ca de obicei lucrez la un „Mele“, alt caiet în întregime românesc; îl vei primi pe la finele lui april, sau mai devreme. Antologia surealistă apare în Mexico în ediţia 2-a şi la „Feltrinelli“-Milano se prepară traducerea italiană. Universitatea din Lech-Norvegia îmi va tipări poemele în spaniolă. Tot lucruri mai vechi, lunile de la decembrie încoace, cu teribila boală a mirei, m-au „anulat“, abia ajung să-mi dau cele 3 cursuri. O mare problemă aici e aceea a personalului domestic: femeia de serviciu – puţin „infirmieră“, de ceea ce, vai, avem atâta nevoie! Nimeni nu e dispus, „nursa“ costă o avere! Boala a căzut în casa noastră ca un trăznet! Eu însumi cu „high-blood pressure“ caut să fac faţă cum pot…

Am citit rândurile lui Acterian (cel de la „Ulise“) cu o adâncă melancolie, sporită de împrejurările pe care le trecem aici. „Lumina de la capătul tunelului“ nu o văd încă!…Viaţa noastră Island Paradise (din 1964 încoace) a luat o dramatică întorsătură la finele lui 1977.

Te salut cu veche şi mereu reînnoită dragoste, fost colecţionar de autografe, al Dtale, Ştefan Baciu

 

/Marginal:/ Iartă, te rog „calitatea“ hârtiei, dar în camera asta de unde scriu, nu am la îndemână ceva mai… arătos! Şi caută să înţelegi tonul împrăştiat şi gri al misivei de faţă.

 

 

XVII

 

/antet Ştefan Baciu/

Honolulu, 14-6-78

 

Dragul meu Lucian Boz,

Mulţumesc pentru scrisoarea din 9-6 şi cecul de US 50 din partea lui Florian-Menalque, pe care l-oi considera, deci, ca o „donaţie“ pentru „Mele“. De asemenea, mulţumesc pentru gândul la cei 60 (Te îmbrăţişez pentru tinerii Dtale 70!) ani ce-i voi împlini, dar anul, vai, e umbrit de catastrofala boală a Mirei, care s-a agravat atâta, încât tot ce medicii mai oferă e: „Only God Knows“. Iubita de ea e, din nou, la spital de 7 săptămâni şi acuma e vorba să o transfere la un „morning home“… Şapte luni de luptă contra cancerului, şapte luni în cel mai îngrozitor „tunel!“. Nu am cuvinte! E prea cumplit! Dacă ai fi aici (ce bine ar fi!), câte n-ar fi de spus! Am comunicat la începutul anului, mătuşii mele, mama lui Mariana Bolin, dar n-am avut nicio vorbă de la ei. C’est la vie, fireşte! Fiecare cu grija şi cu viaţa lui ! Aici, după 14 ani, am ca ajutor 3 (!) familii de prieteni şi… poezia!

Te salut, dragul meu, cu mereu statornică şi veche dragoste, al Dtale, Ştefan Baciu

 

 

XVIII

 

/vedere: Colecţia Mira!/

Honolulu 5-8-78

 

Dragă Lucian Boz, Dtale, Doamnei, lui Asrşavir-via Sydney, mulţumiri! Omniprezenţa adoratei mele Mira mă face să pot trece, vorba lui Cotruş, „peste prăpăstii de potrivnicie“. Toţi sunt zguduiţi-rezum cu o telegramă sosită : „Nu înţeleg!“.

Zglobia mea verişoară a făcut încurcătura cu Tieenea, la o…„conversaţie“. Tipul nu interesează. Ea nu prea ascultă ce spun, „prinde cu urechea“, altfel e tare amabilă.

Te salut cu drag, vechi al Dtale, Ştefan Baciu

 

 

XIX

 

/Bilet pe hârtie galbenă/

Honolulu, 23-8-78

 

Mulţumesc, dragă Lucian Boz, pentru cuvintele din 18/8 şi poemele pentru Mira, fiindcă vor face parte din „Mele“ 43, pe care doi „copy editori“, Teo Stepp şi Irma Pena, îl prepară pentru primăvara 79. Mă simt abandonat şi numai prezenţa Mirei mă susţine. „Un seul etre manque, et toute-est depeuplé“ ! ne-a învăţat Şuluţiu la liceu! O, cât adevăr în acel vers“. Mele 42 va apărea în săptămâna viitoare; e dedicat surrealismului din Spania!

Cu mereu aceeaşi prietenie, al Dtale, te salută, Ştefan Baciu