REVISTA REVISTELOR

• De citit din numărul 3-4/2018 al Revistei române, dedicat centenarului Marii Uniri, articolul lui Mircea Coloșenco, Alexei Mateevici – poet de geniu (130 de ani de la naștere:16 martie 1888). Concluzia autorului e optimistă: „În prezent, din punct de vedere literar, nu mai avem nicio restricție/ barieră politică/ graniță de stat: scriem în limba română pe ambele maluri ale fatidicului Prut și facem un «front comun» literar. “ (A.V. M)

 

• Revista Vatra dedică poeziei lui Ion Pop un consistent (aproape 80 de pagini) dosar în numărul 10-11/2018. Reținem din argumentul Senidei Poenariu: „Se poate afirma cu siguranță că, din cauza dublei ipostaze din care se manifestă scriitorul Ion Pop, poezia sa a fost privită cu cel puțin un dram de rezervă. Așa-zisa relație competitivă dintre critic și poet a fost proiectată asupra procesualității poeziei și a devenit chiar cheie de lectură…“ Dosarul este structurat în trei părți (1. Portrete, evocări; 2. Comentarii tematice și globale; 3. Comentarii de carte) și conține texte de Ana Blandiana, Virgil Podoabă, Ion Cristofor, Adrian Popescu, Viorel Mureșan, Andrei Moldovan, Iulian Boldea, Marius Miheț, Irina Petraș, Darie Ducan, Șerban Axinte, Al. Cistelecan, Alex Goldiș, Kocsis Francisko, Georgeta Moarcăs, Ioan Șerbu, Călin Crăciun, Luciana Sima, Romulus Bucur și Nicoleta Cliveț. „Lista de așteptare“, poezia de la începutul dosarului, e elocventă pentru „noua direcție“ a scriiturii universitarului clujean: „De n-aș simți, numai,/ cum, în multele ceasuri de așteptare,/ încet, încet, mi se schimbă urechile./ Doamne, încep să aud cu pământ/ și de-atâta ploaie căzută în orbite/ îmi pare că văd cu apă./ Cineva din vânt/ ar vrea, parcă, să mă respire./“(Ș.B.)