ŞTEFAN BOLEA: LAUDATIO GEORGE STATE

Dacă poezia lui Celan pune, în mare parte, problema redării traumei extreme în limbaj, versiunea lui State ilustrează încleştarea cu intraductibilul. Ambele răspund la întrebarea: cum să exprimi, cum să transpui ceea ce face să amuţească cuvântul. După un travaliu de zece ani de confruntare cu opera lui Celan, George State dă, în cele două volume apărute la Polirom (2015, 2019), o traducere novatoare şi recuperatoare a unui text extrem de dificil, marcat de ambiguităţi. Acestea sunt câteva din motivaţiile pentru care îi acordăm lui George State ex aequo premiul „I. Negoiţescu“ al revistei Apostrof.