a22

• Mon cadavre aux chiens, anthologie, textes choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, Paris, Hochroth, 2018

Textul de la care porneşte Nicolas Cavaillès este Rugăciunea unui dac a lui Eminescu.

Într-un laconic avertisment pentru cititorul francez, traducătorul precizează: „Mihai Eminescu a publicat în 1879 un lung text de o violenţă extremă, intitulat Rugăciunea unui dac – «unul din poemele cele mai disperate din toate literaturile», după Cioran. De atunci încoace, poezia românească a reizvorît adesea din acelaşi fond de blestem şi ostilitate faţă de sine din care  prezenta antologie vine să culeagă cîteva emanaţii, printre cele mai intense şi mai întunecate“.

Pe lîngă Rugăciunea unui dac, Nicolas Cavaillès a ales pentru această antologie poemele Rugă păgînă de Ion Pillat, Psalm de Lucian Blaga, Eminesciană de Leonid Dimov, Rugăciunea unui dac de A.E. Baconsky, Rugă de Nichita Stănescu, poziţia incomodă în care ne rugăm de Virgil Mazilescu, Sutra V şi Sutra V (Tao) de Cezar Ivănescu, Rugăciunea de dimineaţă de Marta Petreu, [fără titlu] de Dan Sociu. Deci, zece poeme – de zece poeţi –, publicate bilingv şi minunat traduse de eseistul şi traducătorul francez care a avut această strălucită idee a unei antologii pe tema sentimentului românesc al urii faţă de sine. (m.p.)

 

• Constantin Noica i filozofia XX Wieku, pod redakcjia Joanny Kornaś-Warwas, Andrzeja Zawadzkiego, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2018, 252p.

Volumul este alcătuit, cum se vede, de Joanny Kornaś-Warwas şi Andrzeja Zawadzkiego şi apărut la editura Academică din Cracovia. Sunt valorificate în această carte lucrările unui Simpozion Academic Internaţional Constantin Noica, desfăşurat la Cracovia, cu ocazia centenarului naşterii filosofului român. Colaborează la acest volum, cu studii despre Noica, specialişti de seamă în filosofia românească a secolului al XX-lea: Andrzej Zawadzki, Ireneusz Kania, Valentin Cioveie, Piotr Nowak, George Purdea, Nicolas Cavaillès, Laura Pamfil, Marta Petreu, Sorin Vieru, Kazimierz Jurczak, Zdzsław Hryhorowicz, Emilia Ivancu, Dorota Sieroń-Galusek. (p.)